Datawetenschappers zijn geen domeindeskundigen

Een batenrealisatieplan voor projecten rond datawetenschap

Op gegevens gebaseerde besluitvorming wordt langzamerhand een competitieve noodzaak. De verwachtingen rond datawetenschap, het snelgroeiende vakgebied dat is ontstaan uit wat vroeger ‘bedrijfsanalyse’ werd genoemd, zijn echter te hooggespannen.  Datawetenschap werpt alleen vruchten af als kan worden gewerkt met een team van experts op verschillende terreinen (niet alleen datawetenschappers) en als er projecten (niet alleen experimenten met gegevens) voorhanden zijn. Om bedrijfswaarde te genereren, moeten datawetenschappers en domeindeskundigen bovendien samenwerken.

Een datawetenschapper is geen domeindeskundige en omgekeerd. Domeindeskundigen – kopers, verkoopadviseurs, productmanagers enzovoort – zijn actief op het bedrijfsniveau. Om verborgen bedrijfsmogelijkheden op te sporen, moeten datawetenschappers het bedrijfsniveau integreren in het modelniveau in de vorm van concepten, modellen, maatregelen en hypothesen op maat van de beschikbare gegevens.

De kennis die is verworven op dit modelniveau moet vervolgens opnieuw in de praktijk worden omgezet door de domeindeskundigen. Vandaag werken datawetenschappers en domeindeskundigen in bedrijven echter niet samen. De uitdaging bestaat er dan ook in deze kloof te overbruggen.  

Batenrealisatieplan

 

Om voordeel te halen uit datawetenschap is een plan vereist dat het bedrijfs- en modelniveau met elkaar verbindt. Dit plan heeft echter niet alleen betrekking op het verzamelen of delen van gegevens en informatie. Ook sociale verbondenheid speelt een belangrijke rol, een aspect dat tot nog toe is onderschat.

Stijn Viaene, professor ICT en business process management aan Vlerick Business School en de KU Leuven, heeft een artikel gepubliceerd waarin hij een batenrealisatieplan voorstelt dat de volgende stappen omvat: 

  • het bedrijf in kaart brengen (op het modelniveau een bedrijfsidee uitwerken rond de manier waarop gegevens moeten worden gebruikt om het bedrijf succesvoller te maken)

  • gegevens opsporen (inzicht verwerven door experimenten met gegevens uit te voeren – dat impliceert een herhaalde op gegevens gebaseerde modelanalyse en synthese op het modelniveau)  

  • inzicht toepassen (het inzicht dat is verworven op het modelniveau overbrengen naar het bedrijfsniveau en integreren in de werksystemen van het bedrijf)  

  • kennis verankeren (beste praktijken voor het gebruik van gegevens ondersteunen en een cultuur van besluitvorming gebaseerd op gegevens en analyse bevorderen om het rendement op de investering in datawetenschap te optimaliseren) 

Constructieve gesprekken

 

Het batenrealisatieplan moet de kern vormen van alle projecten rond datawetenschap. De vier stappen hebben één aspect gemeen: ze worden uitgevoerd op basis van constructieve gesprekken tussen datawetenschappers en domeindeskundigen. Die gesprekken zijn gekenmerkt door interpersoonlijke interactie en dialoog, zodat de projectdeelnemers de standpunten van ‘de tegenpartij’ naar waarde kunnen schatten.  

Een digitaal bedrijfsecosysteem creëren

 

Het analyseplatform moet uiteindelijk de basis vormen voor een digitaal bedrijfsecosysteem. Het moet de productiviteit van een bedrijf bevorderen door de wereld van gegevens en analyse open te stellen voor de volledige bedrijfsgemeenschap, zodat interne en externe actoren gemakkelijker toegang krijgen tot en kunnen innoveren met gegevens. 

Het platform biedt interessante mogelijkheden door de voortdurende integratie van nieuwe gegevensbronnen en technologieën voor datawetenschap. Het moet dan ook een open uitnodiging zijn voor de actoren van het ecosysteem om nieuwe domeinen te verkennen met analyse.   

Bron: ‘Data scientists aren’t domain experts’ door Stijn Viaene. Verschenen in IEEE IT Professional, 15 (6): 12-17, 2013.

Dit artikel is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deloitte Leerstoel ‘Bringing IT to Board Level’ aan Vlerick Business School.

Ontdek de Vlerick opleidingen voor IT professionals en managers.
Big Data & Analytics is deel van de opleiding 'Mastering IT Management'.

C-level executives (CIOs, CTOs, CMOs...) kunnen deelnemen aan de Executive Summer School in Digital Leadership.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times