De toekomst van distributienetbeheerders

Onze visie op energiegemeenschappen en regulatory sandboxes

De energietransitie zorgt ervoor dat het hele energie-ecosysteem verandert. Tot voor kort was de energieproductie grotendeels gecentraliseerd. Hierbij waren relatief weinig, grote elektriciteitscentrales aangesloten op het transmissiesysteem beheerd door de transmissienetbeheerders (TNB’s).

Om de integratie van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken, kwamen er wijzigingen in de regelgeving. In eerste instantie hadden deze wijzigingen vooral betrekking op het transmissieaspect. Dat resulteerde in een significante transformatie van de TNB's, terwijl de situatie van de distributienetbeheerders (DNB’s) nagenoeg onveranderd bleef.

De laatste jaren zien we echter dat de productie en distributie van elektriciteit steeds meer gedecentraliseerd raken*. Dit komt onder meer door de technologische vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie. De DNB’s vormen nu de spil van dit veranderende energielandschap. Zij beheren het stroomnet, en alle nieuwe marktdeelnemers – producenten en prosumenten - staan te trappelen om zich op dat net aan te sluiten en de energie te gebruiken. De uitdaging voor de DNB’s bestaat erin die verandering niet te bemoeilijken, maar net te stimuleren en te ondersteunen.

In 2018 organiseerde de DNB-leerstoel twee workshops over actuele thema's die te maken hebben met de toekomst van DNB's: (1) energiegemeenschappen en (2) testomgevingen voor beleidsmaatregelen (regulatory sandboxes). Hoewel deze twee thema's onafhankelijk van elkaar werden geselecteerd, vertonen ze toch raakvlakken.

Voorafgaand aan elke workshop hebben we de belangrijkste stakeholders en deelnemers geïnterviewd. We spraken ook met verschillende deskundigen, om achtergrondinformatie te verzamelen die als basis diende voor de discussies. Deze whitepaper geeft een overzicht van de bevindingen en inzichten die voortvloeiden uit iedere workshop. We suggereren ook thema’s die verder kunnen worden uitgediept.

Download the white paper 

* Een situatie zoals ze beschreven staat in scenario 3 van onze whitepaper “Who will lead the energy market in 2030?”, november 2015.

Belangrijke inzichten

1 Energiegemeenschappen (ook: burgergemeenschappen voor energie)

1.1 Energiegemeenschappen: wat doen ze en waarom?
1.2 Hoe kunnen energiegemeenschappen en DNB’s samenwerken?
1.3 Hoe kunnen we energiegemeenschappen steunen?
1.4 Wat is de volgende stap?

2 Regulatory sandboxes

2.1 Wat zijn regulatory sandboxes?
2.2 Goedgekeurde innovaties en toegekende vrijstellingen
2.3 Discussie en bevindingen
2.4 Wat is de volgende stap? 

Ontdek onze expertise in energie

De energiesector zal in de komende 10 jaar aan meer veranderingen onderhevig zijn dan in de afgelopen 100. Nieuwe technologieën, organisatorische uitdagingen, regelgeving ... al deze factoren hebben een invloed op zowel bedrijven als klanten. Maar verandering betekent ook opportuniteiten, zelfs al zijn er geen gemakkelijke antwoorden. Het Vlerick Energy Centre helpt je om met die verandering om te gaan. We dagen je uit om vooruit te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor de wereld van morgen.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times