Een deal sluiten

Waarom de duur van fusie- en overnamedeals zo sterk kan verschillen

Waarom worden sommige fusie- en overnamedeals relatief snel afgerond, terwijl andere veel meer tijd in beslag nemen? Het antwoord op die vraag is belangrijk want als het lang duurt om een deal te sluiten, kost dat veel geld en blijven synergiewinsten nog een tijd uit.

Er is al heel wat geschreven over de resultaten en vermogenseffecten van fusies en overnames. Toch weten we maar weinig over de fase voordat een fusie- en overnamedeal is afgerond – bijvoorbeeld over de kans dat de deal zal worden gesloten en hoelang het zal duren voor het zover is.

Vlerick-professoren Mathieu Luypaert en Wouter De Maeseneire hebben een studie gepubliceerd die meer licht werpt op de katalysatoren voor de termijn waarop fusies en overnames worden afgerond.

De auteurs onderzochten de antecedenten van de termijn van deals bij een steekproef van 1150 fusies en overnames tussen beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen in de periode 1994–2011. Hun bevindingen geven ons een beter inzicht in het complexe onderhandelingsproces bij fusies en overnames in de fase vóór de voltooiing ervan, en verhelderen de redenen waarom aangekondigde transacties nog kunnen afspringen.

Belangrijkste bevindingen voor wie in de praktijk staat

  • Het zal niemand verbazen dat de complexiteit van een deal een enorme invloed heeft op de duur ervan. Aandelenaanbiedingen, fusies, vijandige biedingen en grotere deals nemen aanzienlijk meer tijd in beslag dan eenvoudigere, rechtlijnigere fusies en overnames.

  • Daarnaast zorgt sterke en duidelijke steun van de aandeelhouders voor een snellere afronding. Een deal wordt ook sneller gesloten wanneer de overnemers meer bereid lijken om een premie te betalen – zoals blijkt uit het cumulatieve abnormale rendement voor beoogde aandeelhouders binnen een vork van [−35, +5] en de cash- en koers-boekwaarderatio van de bieder.

  • Ten slotte slagen ervaren bieders er ook in hun transacties sneller af te ronden – wat een organisatorisch leerproces impliceert. 

Bron:Antecedents of time to completion in mergers and acquisitions’ door Mathieu Luypaert en Wouter De Maeseneire. Gepubliceerd in Applied Economics Letters, 2014.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times