Europese distributienetwerkbeheerders staan voor ingrijpende veranderingen in de energiesector

Het Europese landschap van distributienetwerkbeheerders in 2020

Een recente enquête over de toekomst van de distributienetwerkbeheerders (DNB's) door het Vlerick Energy Centre in nauwe samenwerking met KPMG toont aan dat topmanagers bij DNB's over heel Europa verwachten dat hun rol en werkomgeving ingrijpend zullen veranderen. Daniel Dobbeni, voorzitter van het Vlerick Energy Centre, legt uit: "De productie van elektriciteit gebeurt steeds vaker gedecentraliseerd of op basis van hernieuwbare energiebronnen, terwijl ook de consument vandaag evolueert naar een verbruiker die zelf energie produceert. Deze ontwikkelingen zullen grote veranderingen teweegbrengen in de energiesector. Om het licht brandend te houden, moeten de industriële spelers snel nieuwe kennis verwerven en ervaringen uitwisselen."

Dit onderzoek vormde het startschot voor de nieuwe Vlerick-KPMG leerstoel in energie en werd actief ondersteund door de Europese sectororganisaties CEDEC, EDSO, Eurelectric en GEODE. Professor Leonardo Meeus en professor Koen Tackx vroegen 108 kaderleden uit 24 landen welke veranderingen zij verwachten in de energiesector tegen 2020. In totaal vertegenwoordigen zij tot 70% van alle Europese distributieklanten.

Jorn De Neve, partner bij KPMG: "De resultaten van deze samenwerking kunnen meer inzicht bieden in de operationele modellen én de uitdagingen inzake regulering binnen het Europese DNB-landschap. Deze waardevolle inzichten moeten ons uiteindelijk helpen om bedrijven in de energiesector een nog betere dienstverlening te bieden."

Decentralisatie en zelfvoorziening beïnvloeden het evenwicht tussen vraag en aanbod

Bijna alle respondenten (98%) gaan ervan uit dat de huidige trend naar een meer gedecentraliseerde elektriciteitsproductie zich ook in de toekomst zal voortzetten. Grote krachtcentrales (waterkracht, kernenergie, steenkool en gas) worden aangevuld met miljoenen kleinere units voor hernieuwbare energie (biomassastations, windmolens en zonnepanelen), en er zijn ook cogeneratiecentrales actief die zowel warmte als elektriciteit leveren. Deze units zijn doorgaans in handen van gemeentebesturen, private huishoudens of bedrijven en leveren elektriciteit voor lokaal verbruik.

Als gevolg van deze evolutie wordt het steeds moeilijker om het aanbod en de vraag op elkaar af te stemmen. 70% van de respondenten voorspelt dat vraagrespons zal uitgroeien tot de heersende trend tegen 2020. Dat vereist een versnelde modernisering van de netwerkinfrastructuur, inclusief de manier waarop het verbruik wordt gecontracteerd, gemeten en gefactureerd, of aspecten als zelfvoorziening en vraagrespons worden gecompenseerd. 72% van de respondenten heeft er vertrouwen in dat de EU-drempel van 80% voor intelligente meters zal worden gerealiseerd tegen 2020. De meeste DNB's gaan ervan uit dat deze veranderingen een grote impact zullen hebben op hun regulatie, hun bedrijfsmodel en eventueel ook hun eigendomsstructuur.

37% denkt dat steeds meer klanten zelfvoorzienend zullen worden en off-grid zullen gaan tegen 2020. De snelle ontwikkeling van batterijen en elektrische voertuigen wordt beschouwd als een belangrijke hefboom voor verandering in de DNB-activiteiten.

Het verrast niemand dat de respondenten een snel evoluerende industrie verwachten, met grote veranderingen op het gebied van regulatie (94%), innovatie (86%), activabeheer (75%) en investeringsprogramma's (85%).

Operatoren en diversificatie

Bijna de helft van de operatoren (45%) beperkt zich niet tot elektriciteit en beheert ook aardgasnetten (39%), telecomnetwerken (21%) of waternetten (15%). 65% van de respondenten beschouwt multi-utility als de toekomst voor DNB-activiteiten.

77% van de respondenten verwacht dat het investeringsniveau in het elektriciteitsluik van de DNB-activiteiten aanzienlijk zal toenemen tegen 2020. Dat verklaart meteen ook waarom 94% (physical) asset management beschouwt als een kernactiviteit om duurzame waarde te genereren uit de activaportefeuille.

72% van de respondenten vermoedt dat DNB's meer dienstgericht dan activagericht zullen worden. Ze verwachten dat hun rol zal bestaan uit: functioneren als een datahub om de markttoegang te vereenvoudigen (89%), actief toezicht uitoefenen op de gedistribueerde energieopwekking (82%), vraagrespons ondersteunen en een evenwicht creëren op lokaal niveau (82%).

Meer wederzijdse samenwerking

Overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau hebben vaak strategisch geïnvesteerd in DNB's. Bijna de helft van de bevraagde DNB's (49%) is een overheidsbedrijf.

  • 81% van de respondenten werkt voor een DNB die in handen is van de overheid.
  • 31% van de respondenten heeft financiële spelers als aandeelhouders.
  • 19% heeft spelers uit andere industrieën als aandeelhouders (deze DNB's zijn onderdeel van een holding die ook actief is in energieproductie en toelevering).
  • 24% van de DNB's is een beursgenoteerd bedrijf.

76% van de respondenten verwacht dat de investeringsbehoeften een aanzienlijke stijging van het aandeelvermogen zullen vereisen tegen 2020. 69% meent ook dat meer structurele samenwerking tussen de DNB's vereist is in de vorm van allianties, joint ventures, fusies of overnames. 54% meent dat een fusie of overname de beste manier is om samen te werken.

Adequate regulatie is een must

Bijna alle respondenten (94%) verwachten grote veranderingen op regulatieniveau, maar slechts 50% meent dat regulatiecommissies ook een goed inzicht hebben in de complexiteit en uitdagingen waarmee de industrie vandaag wordt geconfronteerd.

Download het volledige rapport: "Outlook on the European DSO landscape 2020 - the trends that will change the name of your game"

Over het Vlerick Energy Centre
Het Vlerick Energy Centre is een platform om de toekomst van energie te bespreken, met een focus op de rol van distributie- en transmissienetwerkbeheerders. De prestigieuze internationale managementopleiding (The Future Grid Managers Programme) van het centrum is een initiatief in samenwerking met de Florence School of Regulation, en gaat dieper in op de specifieke managementuitdagingen en mogelijkheden voor DNB's en TNB's in de Europese energiesector.

Over KPMG
KPMG is een wereldwijd netwerk van professionele ondernemingen die diensten leveren op het vlak van audit, fiscaal en juridisch advies, en advisory. Wij zijn actief in 155 landen, en er werken meer dan 155.000 professionele medewerkers in KPMG-ondernemingen over de hele wereld. De zelfstandige ondernemingen die lid zijn van het KPMG-netwerk zijn verbonden met KPMG International Cooperative (“KPMG International“), een Zwitserse entiteit. Elke KPMG-onderneming is een aparte juridische entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid, en treedt ook als dusdanig naar buiten. KPMG International levert geen professionele diensten aan cliënten en genereert geen inkomsten daaruit.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times