Religieuze instellingen worstelen met verantwoord beleggen

Uit nieuw en internationaal onderzoek uitgevoerd door Vlerick Business School (België), samen met ESADE Business School (Spanje) en 3iG, de International Interfaith Investment Group, is gebleken dat religieuze instellingen het moeilijk vinden om verantwoord te beleggen en tegelijkertijd een strategie toe te passen die strookt met hun overtuigingen.

Ondanks het feit dat religieuze instellingen algemeen beschouwd worden als de pioniers van verantwoorde beleggingen en wereldwijd de op twee na grootste demografische groep van investeerders vormen, blijkt dat de aandelenmarkt problemen biedt als het gaat om het verenigen van de noden van het geloof met een verantwoorde beleggingsstrategie.

Professor Celine Louche (Vlerick), die het onderzoek uitvoerde samen met Katinka van Cranenburgh (3iG) en professor Daniel Arenas (ESADE), zegt dat religieuze investeerders niet altijd kijken naar het eindresultaat wanneer ze beslissen waarin ze hun geld zullen investeren.

We hebben ontdekt dat religieuze instellingen verder kijken dan de financiële aspecten van het investeren. Ze laten zich meer leiden door de impact die ze kunnen hebben op het gedrag van het bedrijf of op de samenleving dan door het financieel rendement. Ze hebben meestal een voorkeur voor beleggingen in projecten of bedrijven die ‘goede werken doen’, eerder dan gewoon te kiezen voor de beste aanpak in de sector.

Toch wordt deze aanpak bemoeilijkt door het feit dat banken vaak niet de nodige services kunnen aanbieden om consistent te zijn met beleggingen die verenigbaar zijn met het geloof. “Religieuze instellingen kunnen in hun eentje geen beleggingen implementeren die verenigbaar zijn met het geloof. Ze zijn afhankelijk van het aanbod van financiële instellingen. De huidige beleggingsmarkt is niet in staat om alle tools en services te verstrekken die religieuze beleggers nodig hebben,” zegt Céline Louche. “De grote meerderheid van de ondervraagde religieuze instellingen zei dat hun beleggingspraktijken hun religieuze overtuiging weerspiegelen, maar 51% zei dat ze meer zouden beleggen indien ze beschikten over betrouwbare tools om dit te doen in overeenstemming met hun overtuigingen.”

Het onderzoek formuleerde ook een mogelijke oplossing hiervoor: religieuze beleggingsproducten op maat. Céline Louche: “De meeste religieuze instellingen willen een minder complexe beleggingsmarkt. In deze behoefte zou dus voorzien kunnen worden door religieuze beleggingsproducten op maat. Maatwerk en vereenvoudiging zouden meer geld van religieuze instellingen kunnen aantrekken voor de wereldwijde markt voor verantwoord beleggen en dat zou voordelen bieden voor beide partijen.”

Louche voegt eraan toe: “Dit soort onderzoek werd nooit eerder uitgevoerd, aangezien het vaak moeilijk is om te praten met religieuze instellingen, vooral als het gaat om geld. Uit de uitvoerige gesprekken met focusgroepen uit de instellingen en na het uitvoeren van een wereldwijde enquête, blijkt echter duidelijk dat dit een groot probleem is voor hen. De bedoeling van het onderzoek was een meer open dialoog aan te gaan met deze religieuze instellingen en inzicht proberen te krijgen in de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.”

Voetnoot:

De vragenlijst werd ingevuld door 108 respondenten, waarvan 50% afkomstig was uit de VS en 50% van daarbuiten. De vragenlijst werd verstuurd naar diverse godsdiensten en 90% van de respondenten waren christenen. Meer dan 70% van de religieuze instellingen die deelnamen aan deze enquête passen één of andere vorm van “impact investing” toe in sectoren zoals uitbouw van gemeenschappen, microfinanciering, betaalbare woningen en eerlijke handel, en niet alleen maar negatieve en positieve screening. En meer dan 80% van de religieuze instellingen die deelnamen aan de vragenlijst passen een of andere vorm van engagement van de aandeelhouders toe binnen de bedrijven waarin ze investeren.
 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times