Goed beheer van intellectuele eigendom is bevorderlijk voor het succes van innovatie-ecosystemen

Hoe kan een coördinatiemodel op basis van intellectuele eigendom van belang zijn voor het succes van een innovatie-ecosysteem? Vlerick-professor Bart Leten en zijn collega’s zijn erin geslaagd antwoorden te formuleren op deze vraag. Daarvoor namen ze imec onder de loep, een onderzoekscentrum op het gebied van nano-elektronica met hoofdzetel in België.

Er zijn een aantal goede redenen waarom bedrijven hun innovatieactiviteiten steeds vaker organiseren binnen ‘innovatie-ecosystemen’. Door hun middelen tijdelijk te delen en bundelen met die van andere bedrijven kunnen de bedrijven in het ecosysteem gemeenschappelijke innovatiedoelen bereiken terwijl ze samen instaan voor de kosten en risico’s die daarmee gepaard gaan.

Bovendien verminderen innovatie-ecosystemen niet alleen de kosten en risico’s verbonden aan ontwikkeling, maar genereren ze ook waarde. De partners delen immers hun kennis met elkaar en kunnen daardoor uiterst complexe problemen aanpakken.  

Succes dankzij het beheer van intellectuele eigendom

Om de centrale rol te verduidelijken van het intellectuele-eigendommodel dat een ecosysteemcoördinator ontwikkelt voor zijn partners, onderzochten de auteurs imec, een onafhankelijk onderzoekscentrum dat innovatie-ecosystemen rond nano-elektronica en nanotechnologie coördineert. Via onderzoekssamenwerkingen tussen meerdere partijen die deel uitmaken van industriële affiliatieprogramma’s (Industrial Affiliation Programs – IAPs) brengt imec bedrijven samen die verschillende posities innemen in de halfgeleiderwaardeketen.  

Het beheer van intellectuele eigendom is bevorderlijk voor het succes van innovatie-ecosystemen, aangezien het waardepotentieel zo voor alle ecosysteempartners wordt bepaald.

Voldoen aan behoeften en bijdragen erkennen

In industrieën waar de kosten en risico’s voor onderzoek en ontwikkeling zeker moeten worden verminderd, kan de coördinator van het innovatie-ecosysteem de ontwikkeling en het succes van het ecosysteem stimuleren door te investeren in een stevige basis voor intellectuele eigendom binnen het vakgebied, en deze kennis te delen met de partners.  

Door de partners maximale toegang te verlenen tot (of mede-eigenaar te maken van) de intellectuele eigendom die binnen het innovatie-ecosysteem wordt gecreëerd, biedt de coördinator alle partners de mogelijkheid de vruchten te plukken van het gemeenschappelijke onderzoek, terwijl elke partner slechts een deel ervan uitvoert en slechts een deel van de kosten betaalt. Verder is er in een goed coördinatiemodel op basis van intellectuele eigendom ruimte voor aanpassing. Dit kan gebeuren door de partners de mogelijkheid te bieden naast het ecosysteem gemeenschappelijk onderzoek voor eigen gebruik te verrichten met de coördinator.  

Een succesvol coördinatiemodel op basis van intellectuele eigendom rust op twee belangrijke pijlers: de behoeften en bijdragen van de partners.

  • De coördinator kan ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met partnerspecifieke behoeften door bilaterale overeenkomsten die bepalen in welke mate elke partner toegang heeft tot de intellectuele eigendom.
  • Door partners mede-eigenaar te maken van de intellectuele eigendom die ze aan het ecosysteem toevoegen, erkent de coördinator bovendien hun bijdragen.

Coördinatoren van innovatie-ecosystemen kunnen de belangrijke rol die ze spelen in ecosystemen nog versterken door een leerorganisatie in stand te houden, gericht op de ontwikkeling van zeer belangrijke nieuwe technologische knowhow die kan worden gebruikt om nieuwe innovatie-ecosystemen te creëren, en door te zoeken naar nieuwe manieren om succesvolle coördinatiemodellen toe te passen.   

Bron: "Managing Innovation Ecosystems through IP-Based Orchestration Models: IMEC, a Public Research Institute in Nano-Electronics" door Bart Leten (Vlerick Business School en KU Leuven), Wim Vanhaverbeke (Universiteit Hasselt), Nadine Roijakkers (Universiteit Hasselt), André Clerix (imec) en Johan Van Helleputte (imec). Gepubliceerd in California Management Review – Special issue on IP management: In search of new practices, strategies and business models, deel 55(4), p. 51-64, 2013.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times