Hoe faciliteert IT business model innovatie bij de VDAB?

Deze casestudy is beschikbaar bij ECCH met referentie 912-033-1.

Deze casestudy nodigt studenten uit om te discussiëren rond strategische waardecreatie via het gebruik van IT. Er rijzen vragen rond businessmodel innovatie, IT-strategie, digitale platformen, ecosystemen, het op één lijn brengen van business en IT, en leiderschap. Het hoofdpersonage is CIO Paul Danneels die op het punt staat om de strategische transformatie van de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) van een dienstverlener naar een leider op de arbeidsmarkt  in goede banen te leiden. Vertrekkend vanuit een goed inzicht in de strategische keuzes van de VDAB, zouden studenten in staat moeten zijn om na te denken over de positionering en rol van de IT-afdeling en over de visie van IT over het leveren van toegevoegde waarde. De casestudy nodigt studenten ook uit om na te denken over de wenselijke manier waarop je IT structureert, de manier waarop IT de VDAB zou kunnen helpen om samen met andere actoren op de arbeidsmarkt waarde te creëren, en om het even welke problemen die de CIO en CEO in de nabije toekomst zouden moeten bespreken.

Hoe faciliteert IT business model innovatie bij de VDAB?

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times