“Het blijft een hele uitdaging om openstaande vacatures in te vullen”

Studie over de toekomst van rekrutering en selectie

De wereld van rekrutering en selectie is volop in beweging. De arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper en de beschikbare kandidaten stellen andere vragen dan vroeger. Een onderzoek naar nieuwe tendensen op het vlak van selectie en rekrutering aan Vlerick Business School in opdracht van Federgon bracht de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst in beeld.

Niet meer vanzelfsprekend

Door economische en demografische veranderingen is het aantal geschikte kandidaten per vacature nog nooit zo laag geweest. “Met ons onderzoek wilden we vooral nagaan waarin rekrutering en selectie vandaag verschilt met pakweg 10 jaar geleden,” zegt Jasmijn Verbrigghe, onderzoeker aan Vlerick Business School. “We merkten meteen dat de vanzelfsprekendheid weg is. Het is voor bedrijven een hele uitdaging geworden om nieuwe kandidaten te vinden voor hun openstaande vacatures. Omdat de instroom zo laag is, krijgt het rekruteringsbeleid meer aandacht.”

Het gesprek en het merk

Het is belangrijk om als bedrijf goed na te denken over wie de eerste gesprekken zal voeren met de geselecteerde kandidaten. “De rekruterings- en selectiepersoon wordt door veel kandidaten gezien als een uithangbord van de organisatie waarbij ze solliciteren,” legt Jasmijn Verbrigghe van Vlerick Business School uit. “Voor veel kandidaten bepaalt de ervaring van het selectiegesprek de keuze om voor een werkgever aan de slag te gaan.” Daarnaast is het ook interessant om als bedrijf een sterk merkimago uit te bouwen. “Want onbekende bedrijven en kleine KMO’s hebben het extra moeilijk om een knelpuntvacature in te vullen.”

Professionalisering

Uit het onderzoek blijkt dat rekrutering en selectie de afgelopen jaren uitgegroeid is tot een apart expertisedomein. Niet alleen door veranderingen op de arbeidsmarkt, maar ook door de evolutie van technologie, sociale media en rekruteringskanalen. Ook de kandidaten zijn niet meer dezelfde als vroeger. Ze zijn mondige en nieuwsgierige onderhandelaars geworden die enorm veel vragen stellen over de manier van werken, het bedrijfsklimaat, de voorwaarden en de toekomstperspectieven in organisaties.

Bron:Rekrutering & Selectie: Huidige tendensen en uitdagingen voor morgen” in opdracht van Federgon, de sectororganisatie voor alle Belgische uitzend-, selectie- en rekruteringsbedrijven. Onderzoek uitgevoerd door professor Dirk Buyens en onderzoekers Jasmijn Verbrigghe en Veroniek De Schamphelaere aan Vlerick Business School.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times