Managementinnovaties invoeren ... maar dan zonder ellende

Sommige organisaties slagen erin om een managementinnovatie1 relatief snel en vlot in te voeren, terwijl andere veel meer moeilijkheden ondervinden bij het lanceren van diezelfde innovatie. Hoe komt dat? En hoe kunnen we het proces versnellen en vergemakkelijken?

Carine Peeters, Professor of Strategy and International Business aan Vlerick Business School, publiceerde samen met twee collega’s van andere universiteiten een paper waarin zes praktijken worden beschreven om managementinnovaties vlot en succesvol in te voeren.

Twee succesverhalen: één snel en één traag

De auteurs voerden een grondig vergelijkend onderzoek in twee grote Amerikaanse multinationals die leiders zijn in hun respectieve sectoren. De managementinnovatie die de twee bedrijven invoerden, heet global sourcing, namelijk de herconfiguratie van de waardeketen van het bedrijf door een beroep te doen op diensten geleverd door offshorebedrijven.

Beide bedrijven begonnen in 2001 diensten van buitenaf aan te kopen (toen deze praktijk nog in de kinderschoenen stond) en slaagden erin deze innovatie met succes in te voeren. Het ene bedrijf maakte zich deze innovatie relatief snel en vlot eigen, terwijl dat voor het andere bedrijf een veel langer en moeizamer proces was.

De belangrijkste bevindingen om in de praktijk toe te passen

  • De auteurs ontdekten dat de snelheid waarmee een managementinnovatie met succes wordt toegepast, afhangt van een reeks onderling afhankelijke routines bij het invoeren van innovaties. Die moeten snel ontwikkeld of ingevoerd worden en aangepast aan de managementinnovatie in kwestie. Bovendien moeten ze elkaar onderling versterken.

  • Hoe deze routines worden toegepast, hangt dan weer af van de aandacht die het management besteedt aan de nieuwe praktijk en de legitimiteit ervan in het bedrijf.

  • Een interne verantwoordelijke voor het veranderproces helpt de aandacht van het management te trekken en de legitimiteit van de praktijk te promoten. Hoe hoger deze verantwoordelijke geplaatst is, hoe meer aandacht de nieuwe praktijk krijgt en hoe groter de kans dat ze in de volledige organisatie legitimiteit geniet.

De paper van de auteurs omvat een gedetailleerd overzicht van de zes routines bij het invoeren van innovaties, aangevuld met verschillende beste praktijken.

1 De auteurs definiëren een ‘managementinnovatie’ als een nieuwe manier om werk te leveren en/of te beheren in een organisatie die wordt ingevoerd om de prestaties te verbeteren. Voorbeelden van managementinnovaties zijn co-creatieprocessen, e-learning en telewerken.

Bron: ‘Sources of Variation in the Efficiency of Adopting Management Innovation: The Role of Absorptive Capacity Routines, Managerial Attention and Organizational Legitimacy’ door Carine Peeters, Silvia Massini (universiteit van Manchester) en Arie Y. Lewin (Duke University). Gepubliceerd in Organization Studies, 35(9): 1343-1371 (2014)

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times