Mobile School: de kennis van de straat stimuleren

Deze casestudy is beschikbaar via ECCH met referentie 812-037-1.

90% van de straatkinderen die naar een home of instelling gebracht worden, lopen binnen de twee dagen weg en keren terug naar een leven op straat. De Mobile School Group (MSG) heeft innovatieve, educatieve materialen en onderwijsmethodes ontwikkeld die speciaal aangepast zijn aan het straatleven. In plaats van straatkinderen naar een school te sturen, brengen zij een mobiele school naar de kinderen. Zo maken ze de taak van educatieve straatwerkers  makkelijker en mikken ze op het opkrikken van de eigenwaarde van de kinderen. De onderliggende redenering is dat alleen een grotere eigenwaarde de kinderen de kracht kan geven om voor een meer duurzame en beter toekomst te kiezen en misschien zelfs de straat achter zich te laten. In 2012 hebben al 32 projecten in 20 verschillende landen en 4 continenten de middelen en methodes van Mobile School overgenomen. Op die manier bereikt Mobile School meer dan 15.000 straatkinderen.

De casestudy omschrijft het verhaal van de oprichter Arnoud Raskin en hoe hij de organisatie ontwikkeld heeft: van een idee ondersteund door vrijwilligers tot een op zich staande organisatie die onafhankelijk is van externe fondsen. In dit proces stonden Arnoud Raskin en zijn collega’s voor een aantal dilemma’s. 1/ Hoe kan je de ontwikkeling van dit product financieren?; 2/ Hoe kan je de groei van de organisatie financieren?; 3/Hoe ontwikkel je een businessmodel dat het mogelijk maakt om in je eigen onderhoud te voorzien?; 4/ Hoe meet je de impact op het proces om aan alle betrokkenen de bijdrage van de Mobile School te verantwoorden? Het is de bedoeling van de casestudy om discussies op gang te brengen rond elk van deze dilemma’s en over hoe je een organisatie ontwikkelt met een heterogene beweegreden.

 

Mobile School: de kennis van de straat stimuleren

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times