Omnichannel retailing en retailvastgoed

Omgaan met de risico’s die e-commerce inhoudt voor fysieke winkels

Webshops winnen steeds meer aan marktaandeel ten nadele van fysieke winkels. Omdat e-commerce steeds populairder wordt, bieden heel wat detailhandelaars hun producten nu ook online aan. Daarin schuilt echter een tegenstrijdigheid: winkeliers lanceren een webshop om tegemoet te komen aan de wensen van het toenemende aantal onlineshoppers, maar stimuleren daardoor net de verdere groei van e-commerce. Dat heeft tot gevolg dat de productiviteit in fysieke winkels onder steeds grotere druk komt te staan, wat een negatieve impact kan hebben op de huuropbrengst voor eigenaars van retailvastgoed.

CBRE Global Investors, een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van vastgoedbeleggingen en het grootste vastgoedadviesbureau in continentaal Europa, is daarom gestart met een onderzoek om na te gaan welke risico’s de groeiende detailhandel via internet meebrengt voor zijn Europese vastgoedportefeuille.  Het bedrijf heeft samen met Gino Van Ossel, professor aan Vlerick Business School, een white paper geschreven waarin een methodologie wordt voorgesteld om te onderzoeken welke impact de groeiende e-commercesector heeft op retailvastgoed.

Hun samenwerking leidde bovendien tot de ontwikkeling van de tool e-RISC (e-commerce Rental Impact Simulator and Calculator). Deze tool berekent de risico’s voor vastgoed en winkeliers, en biedt een praktische en proactieve methode om de impact van de detailhandel via internet te vertalen in succesvolle oplossingen voor vastgoed en huurders.  

De opkomst van ‘omnichannel retailing’

Vandaag staan detailhandelaars voor de uitdaging om alle online- en offlinekanalen te integreren en hun aandacht te verschuiven van een productgerichte naar een klantgerichte aanpak. Dit fenomeen heet omnichannel retailing, omdat het alle beschikbare verkoopkanalen omvat: computers, mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones, fysieke winkels enzovoort.

Fysieke winkels verliezen niet aan belang in deze omnichannelwereld. Detailhandelszaken zullen zich echter wel toespitsen op nieuwe concepten en hun aantal zal afnemen. Daarbij is technologie een belangrijke drijfveer voor verandering.

Wat is de impact van e-commerce op retailvastgoed?

Deze evolutie zet CBRE ertoe aan de potentiële impact van de groeiende e-commercesector op afzonderlijke detailhandelszaken systematisch te onderzoeken. Het risico is deels vastgoedspecifiek en deels gebaseerd op factoren die betrekking hebben op de huurder:

  • Vastgoedspecifiek risico: Belangrijke winkelcentra bevinden zich in een bevoorrechte positie om opgewassen te zijn tegen webwinkels. Ze zullen namelijk baat vinden bij een mogelijke reorganisatie. Terwijl andere handelszaken lijden onder het toenemende belang van e-commerce, zullen winkelcentra voordeel halen uit hun ideale ligging voor belangrijke detailhandelaars en klanten.  
  • Risico met betrekking tot de huurder: Het succes van een winkelcentrum is ook gebaseerd op het welzijn van de huurders. De kans is namelijk groot dat niet alle detailhandelaars de digitale retailrevolutie zullen overleven. Winkeliers die bijvoorbeeld een totale winkelervaring aanbieden, zowel online als offline en op elk moment, lopen allicht minder risico.

CBRE zal de resultaten van zijn huurders – en hun omnichannelstrategieën – blijven volgen met behulp van e-RISC en de onderliggende onderzoeksmethodologie. Bovendien zal het bedrijf kiezen voor de beste detailhandelaars om ervoor te zorgen dat zijn retailvastgoed aantrekkelijk blijft.

Nieuw boek over omnichannel retailing

Professor Van Ossel is de auteur van het boek Omnichannel in Retail, dat dieper ingaat op het omnichannelfenomeen. De Nederlandstalige versie van het boek verschijnt in april, de Franse vertaling in juni. Er zijn ook plannen om een Engelstalige versie op de markt te brengen.    

Bron: ‘CBRE Global Investors portfolio E-RISC tool – Omni-Channel Retail’. Een white paper door Marije Braam-Mesken Msc, CBRE Global Investors, en professor Gino Van Ossel, Vlerick Business School. 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times