Open diensteninnovatie: Nieuwe diensten creëren in samenwerking met partners en klanten

Bij ‘open innovatie’ gebruiken organisaties externe én interne ideeën om nieuwe producten en diensten te ontwerpen en ontwikkelen. Bedrijven die diensten leveren en klanten heel vaak al betrekken bij het ontwikkelingsproces putten grote voordelen uit het open innovatiemodel.

Gesloten versus open innovatie

In een niet zo ver verleden hadden bedrijven vaak hun eigen wetenschappelijke afdelingen om alle technologieën te ontwikkelen die ze nodig hadden om hun producten te produceren. Innovatie was vaak een goed bewaard geheim, dat binnen de muren van het bedrijf werd gehouden.

Maar de tijden – en de technologieën – zijn de afgelopen jaren pijlsnel geëvolueerd. De grenzen tussen een bedrijf en zijn omgeving beginnen steeds meer te vervagen. Kennis wordt tegenwoordig snel en wijd verspreid, en innovaties kunnen gemakkelijk overgedragen worden over de bedrijfsgrenzen heen.

Met deze razendsnelle veranderingen en de opmars van de kenniseconomie kunnen bedrijven niet langer enkel vertrouwen op hun eigen onderzoek voor de elementen die ze nodig hebben voor hun productontwikkeling. Ze doen er goed aan over de bedrijfsgrenzen heen te kijken en processen of uitvindingen van andere bedrijven aan te kopen, eventueel via licenties. Interne uitvindingen die niet gebruikt worden voor de activiteiten van het bedrijf zouden bovendien via licenties, joint ventures of spin-offs extern overgedragen moeten worden.

Het nieuwe paradigma is open innovatie, waarin organisaties interne en externe ideeën aanwenden, en innoveren in samenwerking met partners, waarbij alle partijen risico’s en beloningen delen. Vooral de dienstensector – waar ‘producten’ ontastbaar zijn en klanten vaak een rol spelen in het creëren van de diensten – haalt voordeel uit het open innovatiemodel.

Hoe begin je eraan?

Wil je jouw eigen initiatief lanceren voor het ontwerpen of coproduceren van open innovatiediensten? De auteurs hebben een driestappenplan ontwikkeld dat illustreert hoe je aan de slag gaat. Elke stap omvat belangrijke vragen die bedrijven zich moeten stellen om kansen te identificeren voor innovatie en om potentiële partners te vinden.

  • Stap 1 – Neem het besluitvormingsproces van de klant onder de loep
    Het besluitvormingsproces van de klant omvat het zoeken naar en het selecteren van de juiste dienst, de aankoop en de beleving van de dienst.
  • Stap 2 – Neem de waardeketen van jouw bedrijf onder de loep
    Neem de waardeketen van jouw bedrijf onder de loep om na te gaan in hoeverre je klaar bent om gebruik te maken van innovatiekansen.
  • Stap 3 – Welk ecosysteem moet je opbouwen?
    Een ecosysteem opbouwen betekent bepalen wie je moet betrekken in jouw initiatief voor diensteninnovatie en hoe de verschillende spelers moeten interageren.

Lees de volledige executive summary van ‘Open Services Innovation’.

Bron: Open Services Innovation, Marion Debruyne, Wim Vanhaverbeke en Livia Pijakova. Een studie van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times