Postdigitale innovatie in de financiële dienstensector

De stand van zaken bij retailbanken en verzekeraars in België

De behoeften en verwachtingen van consumenten veranderen en de zogenaamde ‘postdigitale’ technologieën maken hun opmars – denk maar aan big data, sociale netwerken, mobiele toepassingen, cloud computing en cybertoepassingen. Dit alles zet de financiële dienstensector ertoe aan zijn operationele en bedrijfsmodellen grondig te herdenken en nieuwe kansen – vooral op het gebied van mobiele toepassingen – aan te grijpen. In de komende jaren wordt het een grote strategische uitdaging om een of meer van deze technologieën te gebruiken om de postdigitale bedrijfsinnovatie aan te sturen. 

Gezien het belang van de financiële dienstensector voor de Belgische economie hebben Deloitte Belgium en Vlerick Business School de handen in elkaar geslagen om te onderzoeken wat postdigitale innovatie nu werkelijk betekent voor de leveranciers van financiële diensten.

De conclusies van hun onderzoek worden uiteengezet in het verslag ‘Post-Digital Innovation in Financial Services: What is really happening at retail banks and insurers in Belgium?’*. Het project, dat ondersteund werd door de sectororganisaties Febelfin en Assuralia, werd gevoerd in het kader van de Deloitte Leerstoel ‘Bringing ICT to Board Level’ aan Vlerick Business School.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op verschillende informatiebronnen over de stand van zaken van de postdigitale innovatie bij banken en verzekeraars in België. De gegevens werden verzameld via individuele, persoonlijke interviews met Chief Information Officers (CIO’s) en bedrijfsleiders en via een enquête bij CIO’s van bedrijven die actief zijn op de Belgische markt van de financiële dienstverlening. Ze vertegenwoordigen zo’n 85 % van het Belgische verzekerings- en bankwezen wat bankactiva en jaarlijks betaalde verzekeringspremies betreft.

De auteurs hebben hun verslag onderverdeeld in zeven thematische onderzoeksgebaseerde secties, die stuk voor stuk een inzicht bieden in de verschillen tussen innovatiepioniers en achterblijvers. Elk thema wordt afgesloten met het persoonlijke relaas van een bedrijfsleider.

Voornaamste bevindingen

Hoewel de rechtstreekse impact van de financiële en economische crisis de investeringsbudgetten voor IT in het algemeen heeft verlaagd, blijft er een stevige impuls voor postdigitale bedrijfsinnovatie bestaan. Niet alle bedrijven slagen er echter in om dit digitale engagement door te drijven. In het algemeen geven de banken het voorbeeld, terwijl de verzekeraars trager zijn in het investeren in postdigitale technologieën.

Postdigitale leiders lijken financieel de vruchten te plukken van hun keuze. Bovendien beschikken zij vaker over een CIO die een sterke waardegerichte leiderschapsstijl vertoont op het gebied van digitale innovatie. Dit suggereert dat de manier waarop CIO’s hun rol vervullen, van invloed kan zijn op de kansen van het bedrijf om voordeel te putten uit deze postdigitale financiële bonus.

Alle CIO’s – zowel van digitale pioniers als van achterblijvers – erkennen dat de toenemende postdigitale technologieën een uitdaging vormen voor hun grip op de postdigitale innovatie. Digitale pioniers lijken echter doeltreffender om te gaan met deze uitdaging. Belangrijke elementen in hun aanpak zijn een sterke relatie tussen de activiteit en de ICT-mogelijkheden, en flexibele beheermechanismen. Het verschil uit zich ook in het relatief hoge niveau aan ‘schaduw-IT’ die door de CIO’s van digitaal achterliggende bedrijven wordt gerapporteerd.

Ten slotte lijken digitaal achterliggende bedrijven – en dan vooral verzekeraars – zich niet altijd volledig bewust van hun positie ten opzichte van hun concurrenten op het gebied van postdigitale innovatie. Bedrijven in de financiële dienstensector moeten dan ook nauwkeurigere mechanismen ontwikkelen om na te gaan in welke mate hun concurrenten en zij zelf postdigitale technologieën aanwenden. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om systematisch te weinig te investeren in postdigitale innovatie.

Lees het volledige rapport

* Post-Digital Innovation in Financial Services: What is really happening at retail banks and insurers in Belgium? door Steven De Hertogh (Senior Research Associate, Vlerick Business School), prof. dr. Stijn Viaene (Partner and Chairman Technology and Operations Management Area, Vlerick Business School & professor aan de KU Leuven), en Christian Combes (Partner en Leader bij CIO Services, Deloitte Belgium Consulting). 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times