Potentieel van HR analytics nog onderbenut bij veel bedrijven

Resultaten van de HR Barometer 2018

De Belgische human resources afdelingen blijven ook dit jaar focussen op het aantrekken, ontwikkelen en motiveren van talent. Rekrutering & selectie staat daarbij op nummer één, gevolgd door leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse HR Barometer-studie van HR-consultancybedrijf Hudson en Vlerick Business School. HR analytics blijkt nog niet echt ingeburgerd. Hoewel bedrijven veel gegevens verzamelen, geven HR-verantwoordelijken aan dat ze de analyse ervan vaak nog niet onder de knie hebben.

HR-gegevens: meten of ook analyseren?

Op vraag van de respondenten van vorig jaar ligt de focus van de HR Barometer 2018 op HR analytics. 95% van de deelnemende organisaties verzamelt de meest voor de hand liggende persoonsgegevens, zoals info over afwezigheid, verloop, personeelsplanning, prestatiegegevens, enz.

Hoewel er veel HR-gegevens beschikbaar zijn, gebruikt 75% van de deelnemende organisaties dergelijke informatie enkel om te ‘meten’, maar niet voor analytische doeleinden. Slechts 25% gaat een stap verder en analyseert informatie. Ze gaan op zoek naar verbanden om zo betere voorspellingen te doen en meer beslissingen op basis van feiten en conclusies te kunnen nemen,” zegt Ellen Volckaert, R&D Manager bij Hudson. “Organisaties die verdere analyses uitvoeren, kunnen met die analyses ook een grotere impact bewerkstelligen op de bedrijfsresultaten, zoals het verhogen van de productiviteit en kwaliteit. Daardoor kan HR nog betekenisvoller zijn.

De impact van GDPR

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat minder dan de helft van de deelnemende organisaties vaak gebruik maakt van Big Data Analytics. Slechts een derde van de deelnemende organisaties vindt dat GDPR een negatief effect zal hebben op hun toekomstige analyse van gegevens. 9,7% verwacht zelfs een positieve impact. 94% van de HR-diensten geeft aan dat ze klaar zijn voor de GDPR-wetgeving.

Belangrijkste verschuivingen: het belang van agility

Agility, culturele verandering en employer branding worden dit jaar als de drie belangrijkste domeinen voor verbetering gezien. Vorig jaar stond culturele verandering ook bij de werkpunten, terwijl employer branding een eerder lage prioriteit kreeg. Gezien de ‘war for talent’ echter steeds nadrukkelijker aanwezig is, nam de aandacht voor employer branding in de afgelopen 12 maanden duidelijk toe. Dirk Buyens, professor Human Resources Management aan Vlerick Business School: “Het is duidelijk dat HR directors het toenemende belang van wendbare attitudes en competenties in een steeds sneller veranderende bedrijfsomgeving erkennen. Meer zelfs, agility is hét onderwerp waarover HR-professionals meer willen leren. Om die reden zal de HR Barometer 2019 zich focussen op een gedetailleerde bevraging rond wendbaarheid.”

Over de HR Barometer

De HR Barometer kadert binnen de nauwe samenwerking tussen HR-consultancybedrijf Hudson en Vlerick Business School. Reeds jarenlang hebben beiden een sterk partnership, gericht op innovatie in HR, kennisdeling en -uitwisseling en netwerkinitiatieven binnen het brede HR landschap. Ellen Volckaert, Manager binnen het Hudson Research & Development departement, en professor Dr. Dirk Buyens, Hoofd HRM Center aan Vlerick Business School, hebben dit rapport samen geschreven. Ze deden hiervoor navraag bij de HR-verantwoordelijken van de Bel 20 en de 200 grootste Belgische bedrijven in termen van aantal werknemers. 62 organisaties, die samen om en bij de 258.000 Belgische werknemers vertegenwoordigen, namen deel aan de studie. 

Over Hudson
Hudson is een HR-adviesbureau met meer dan 35 jaar ervaring met als belangrijkste missie: organisaties ondersteunen in hun groeitraject, door in te zetten op hun medewerkers. Of het nu om rekruteren, ontwikkelen, coachen of verlonen gaat, elke dag opnieuw zetten de HR-experten van Hudson al hun kennis in het werk om klanten te ondersteunen in hun ambities. Hudson is HR-partner bij uitstek voor de private en publieke sector en dit voor zowel start-ups, KMO’s als multinationals.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times