Strategie is van belang

Overheden zijn er zich terdege van bewust dat kleine en middelgrote ondernemingen kunnen bijdragen aan het bevorderen van de marktintegratie in de EU en het verbeteren van de prestaties van Europa wereldwijd.

Uit onderzoek blijkt echter dat beleidsmaatregelen nog niet volledig inspelen op de verschillende behoeften van kmo’s die het op de wereldwijde markten willen maken.

Jonas Onkelinx en Leo Sleuwaegen observeerden ondernemingenin Vlaanderen en kwamen tot de vaststelling dat er nood is aan een aanpak die verder gaat dan de traditionele nadruk op exportpromotie om in te spelen op de grote verschillen in strategieën van kmo’s.

Determinants of Successful Internationalization by SMEs in Flanders’ (‘De bepalende factoren voor succesvolle internationalisering bij Vlaamse kmo’s’) geeft een uitgebreide beschrijving van kmo’s, bepaalt wat ze nodig hebben om te slagen in buitenlandse markten, en gaat na of ondersteunende agentschappen aan hun behoeften voldoen.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times