Studie Vlerick en UGent toont socio-economische impact ARKimedes in Vlaanderen

Een socio-economische impactstudie onder leiding van professor Sophie Manigart toont het belang aan van de verdere ondersteuning van de Vlaamse risicokapitaalindustrie en bepleit de uitbreiding van de ARKimedesregeling.

De ARKimedesregeling blijkt volgens diverse parameters een belangrijke impact te hebben op de Vlaamse durfeconomie.

Jong en innovatief

Tussen 2005 en 2013 injecteerden de door ARKimedes gefinancierde ARKIVS 189 miljoen euro in 164 ondernemingen.1 Dit zijn vaak jonge, innovatieve bedrijven. ARKimedes heeft ervoor gezorgd dat Vlaamse risicokapitaalfondsen op een steeds meer professionele manier focussen op dit moeilijke segment. Liefst 60% van het aantal ondernemingen zijn kmo’s die nog geen drie jaar oud waren en 25% zijn innovatieve start-ups, die vaak actief zijn in hoogtechnologische sectoren zoals informatie- en biotechnologie en die bovendien moeilijk toegang hebben tot klassieke financiering. Een belangrijk aantal startende bedrijven geeft aan dat ze zonder financiering door de ARKIVs niet zouden zijn opgestart. Bij 43% van de betrokken ondernemingen resulteerde dit in minstens één en gemiddeld zelfs 2,9 patenten. 39% van hun werknemers is immers actief in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is 29% onder hen ontstaan als groeigerichte spin-off van onze universiteiten en creëren ze 43% van de werkgelegenheid in alle Vlaamse spin-offs.

Een krachtige hefboom

De ARKimedesregeling werkt ook als een krachtige hefboom voor het ophalen van bijkomende private financiering. Eén euro ARKimedesgeld leidde tot maar liefst 7,3 euro totale externe financiering, waarvan 4,4 euro aandelenkapitaal. De ARKimedesregeling mobiliseert dus voornamelijk privaat aandelenkapitaal.

Motor voor werkgelegenheid

Samen hebben alle portefeuillebedrijven rechtstreeks 1.013 nieuwe jobs gecreëerd, en de motor draait nog steeds. Vermits één hoogtechnologische job gemiddeld vier extra banen met zich meebrengt, leidde ARKimedes volgens de studie tot de creatie van maar liefst 5.065 arbeidsplaatsen.2 Bij een vergelijking van de kostprijs van de investeringen met de extra opbrengsten en de minderuitgaven voor de overheid dankzij het aantal gecreëerde jobs, bedraagt de terugverdientijd van ARKimedes-Fonds nv 0,7 jaar. (Bij het vergelijkbare ECF VC Catalyst Fund in het Verenigd Koninkrijk bedraagt de terugverdientijd maar liefst 3,6 jaar.)

Nieuwe economische activiteit

De helft van alle ARKimedes-investeringen leidde al tot een exit en sommige initiatieven hebben effectief bijgedragen aan de verankering van grote internationale ondernemingen in Vlaanderen. Zo wordt Caliopa het mondiale onderzoekscentrum voor silicon photonics van het Chinese Huawei. En Visys en Okapi Sciences fungeren nu als Europese uitvalsbasis voor een grote internationale groep. Bovendien kunnen stopgezette investeringen sociaal-economische waarde creëren voor Vlaanderen door de technologie te herbestemmen, zoals bijvoorbeeld gebeurde met Fugeia bij Cargill en met City Live bij Mobile Vikings.

Een stimulans voor ondernemerschap

De studie stelt ook vast dat de ARKimedesregeling een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het ondernemerschap in Vlaanderen. Ambitieuze, seriële ondernemers hebben immers mede dankzij ARKimedes nieuwe, beloftevolle bedrijven opgericht zoals Cartagenia, Clear2Pay, CMOSIS, Right Brain Interface en NG Data. En sommige succesvolle ondernemers zijn nu ook actieve financiers of coaches geworden, die op hun beurt jonge starters ondersteunen of investeren in risicokapitaalfondsen. Denk maar aan Michel Akkermans en Jurgen Ingels (Clear2Pay) of aan Davy Kestens (Spark Central), die nu gedreven Vlamingen wegwijs maakt in Silicon Valley.

Professor Sophie Manigart, Vlerick Business School en UGent: Om zijn rol als financier van disruptieve starters verder waar te maken, zal ARKimedes in de toekomst grotere fondsen in de markt moeten zetten. De private risicokapitaalsector financiert immers steeds vaker in een latere fase en is steeds meer afkerig van technologierisico en van kapitaalintensieve projecten. Grotere ARKIVs moeten het mogelijk maken om de toekomstige portefeuillebedrijven langer te financieren en hen van meer middelen te voorzien, zodat ze over de zogenaamde equity gap kunnen worden getild.”

Meer informatie over de ARKimedesregeling vindt u op www.arkimedes.be.

Bron: Manigart S., Knockaert M., Vanacker T., Standaert T., Lauwers P.: “De ARK-durfkapitaalregeling I en II; een socio-economische evaluatie” (Gent: Vlerick Business School & Universiteit Gent, 2014)

1 Een ARKIV is een door ARKimedes Management erkende risicokapitaalverschaffer.

2 Goos M., Hathaway I., Konings J., Vandeweyer M.: “High-Technology Employment in the European Union” (Leuven: Vives Discussion Paper 41, 2013) en Decramer S.: “De impact van investeringssubsidies op tewerkstellingsgroei bij KMO’s in Vlaanderen” (Leuven: Vives Briefings, 7 augustus 2014)

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times