Supply chain managers: De functionele experts van vandaag, de innoverende netwerkers van morgen?

Er is al veel inkt gevloeid over de technische aspecten van het beheer van de toeleveringsketen, met name over de optimalisering van de veiligheidsvoorraad, de logistiek, het magazijnontwerp, de partners in de keten enz. Maar hoe zit het met de organisatie van de toeleveringsketen en de rol en positie van de supply chain manager, oftewel de manager van de toeleveringsketen?

Om na te gaan hoe bedrijven de functie van hun toeleveringsketen vandaag zien – en hoe deze cruciale functie naar de toekomst toe evolueert – hebben Vlerick en zijn onderzoekspartners Möbius en Hudson bijna 340 spelers in de toeleveringsketen uit een waaier van sectoren ondervraagd.

Doelstellingen van het onderzoek

De onderzoekers analyseerden hoe bedrijven de functie van hun toeleveringsketen positioneren, evenals de rol en de verantwoordelijkheden van de supply chain manager. Ze zochten een antwoord op verschillende fundamentele vragen, waaronder:

  • Hoe past het beheer van de toeleveringsketen in de algemene organisatiestructuur?
  • Wat zijn de typische verantwoordelijkheden van de supply chain manager?
  • Wie vervult deze rol en welke vaardigheden moet deze persoon hebben?

Belangrijke bevindingen voor de praktijk

In het algemeen ondergaan supply chain managers een evolutie: van experts gespecialiseerd in technische aspecten naar een rol die innovatie en collaboratief netwerken omvat als belangrijke vaardigheden.

Wat de functie zelf betreft: waar het beheer van de toeleveringsketen vroeger een operationele logistieke functie was, is het vandaag een tactische – of zelfs strategische – rol met een sterke nadruk op planning, zodat er een proces van vraag en aanbod ontstaat. Vandaag focussen veel bedrijven nog steeds op de distributieaspecten van hun toeleveringsketen. De onderzoekers voorspellen dat deze aanpak zal moeten worden uitgebreid om een ‘end-to-end’-proces te integreren voor het beheer van de toeleveringsketen.

De supply chain manager is duidelijk een expert die uitblinkt in de analyse en het oplossen van complexe problemen. In de toekomst zullen deze vaardigheden moeten worden aangevuld met creativiteit en innovatie om de supply chain manager in staat te stellen duurzame processen te ontwikkelen.

De supply chain manager speelt een sleutelrol bij het leveren van een uitstekende klantendienst, maar zijn of haar interactie met klanten blijft beperkt. De supply chain manager van de toekomst moet dan ook vaardigheden ontwikkelen op het vlak van netwerken en samenwerken, zodat hij of zij een sleutelrol kan gaan spelen in het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met alle partners in de keten.

Bron:Supply chain managers: functional experts today, innovative networkers tomorrow?’ door professor Ann Vereecke en onderzoeker Jasmijn Verbrigghe aan Vlerick Business School, in samenwerking met Danny Boeykens (Möbius) en Sofie Van Eemeren (Hudson). Dit verslag vat een deel van de resultaten van een onderzoeksproject samen over de organisatie van de toeleveringsketen, verricht door Vlerick Business School in samenwerking met Möbius en Hudson.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times