De cruciale rol van het controleren van emoties op conflictmanagement in groepen

Uit dit onderzoek blijkt dat het controleren van emoties positief kan bijdragen tot de efficiënte werking van groepen. Niet alleen worden relationele conflicten onmiddellijk afgezwakt, maar ook escaleren conflicten rond taken minder vaak in relationele conflicten.

Hoewel een conflictsituaties nauw verbonden zijn met het emotionele gedrag binnen groepen bestond er tot nu toe geen empirische onderzoek over de verzoenende rol die het controleren van emoties (een centraal onderdeel van emotionele intelligentie) speelt tussen taakconflicten (dit zijn meningsverschillen over de inhoud van een taak die te wijten zijn aan verschillende standpunten, opinies en ideeën) en relationele conflicten (dit zijn onverzoenbare zaken en wrijvingen tussen mensen binnen de groep die resulteren in spanning, ergernis en vijandigheid).

Daarom onderzochten de auteurs van dit artikel 43 korte-termijn groepen (tijdelijke groepen) en 44 lange-termijn groepen. Ze testten het effect van de drievoudige interactie tussen taakconflicten, het controleren van emoties en de levensduur van de groep op het ontstaan van relationele conflicten.

Het uitgangspunt was daarbij de volgende stelling: in groepen waar op succesvolle en procesmatige manier emoties gecontroleerd worden, zullen taakconflicten minder makkelijk uitgroeien tot relationele conflicten. Dit verzachtende effect is sterker binnen lange-termijn groepen dan binnen korte-termijn groepen.

Belangrijkste conclusies

De auteurs kwamen tot de vaststelling dat taakconflicten het minst vaak uitmonden in relationele conflicten in lange-termijn groepen waar de emoties sterk gereguleerd worden door mechanismen. Daarnaast stelden ze ook vast dat de levensduur van een groep ook een invloed heeft op deze verzoenende rol. Uit hun resultaten blijkt dat het controleren van emoties vooral binnen lange-termijn groepen taakconflicten en relationele conflicten kan loskoppelen van mekaar.

Het controleren van emoties kan dus op twee manieren positief bijdragen tot de efficiënte werking van een groep:

  • Ten eerste door rechtstreeks relationele conflicten te verminderen
  • Ten tweede door de kans te verkleinen dat taakconflicten escaleren in relationele conflicten

Vooraleer je hier specifieke, praktische aanbevelingen kan uit afleiden, is er echter bijkomend onderzoek nodig rond de specifieke mechanismen waarmee je emoties kan controleren die op hun beurt een impact hebben op de interactie tussen taakconflicten en relationele conflicten. Toch schuiven de auteurs een belangrijke suggestie naar voren. Wanneer je taakconflicten wil loskoppelen van relationele conflicten moet je binnen groepen goed werkende processen ontwikkelen om emoties te controleren. Door rekening te houden met het verzachtende effect van dit proces open je de deur naar nieuwe mogelijkheden om relationele conflicten in groepen te sturen.

Bron: "Task and relationship conflict in short-term and long-term groups. The critical role of emotion regulation" door professor Smaranda Boros (Vlerick Business School), Petru L. Curseu (Universiteit van Tilburg, Nederland) and Leon A.G. Oerlemans (Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika; en Universiteit van Tilburg, Nederland).  International Journal of Conflict Management, Vol. 23 Nummer 1, p. 97 - 107 (2012)

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times