De toekomst van de Belgische banksector: de visie van de executives

Belgische banken opereren momenteel in een omgeving van geringe groei en lage rente, waardoor de belangrijkste bron van rendement voor de meeste banken onder druk staat: nettorente-inkomsten. Tegelijkertijd wordt de sector weldra geconfronteerd met een uitgebreide nieuwe regelgeving, waarvoor nieuwe vereisten en nalevingsprocedures moeten worden ingevoerd.

Dus hoe banen de Belgische banken zich een weg in dit landschap dat na de crisis is ontstaan, en wat zijn de vooruitzichten voor de volgende jaren?

Om een antwoord op deze vragen te formuleren, hebben Prof. André Thibeault en Thomas Matthys van het Vlerick Centre for Financial Services (CFS) onderzoek verricht naar de toekomst van de Belgische banksector. De studie is een onderdeel van een Prime Foundation Partnership-project tussen KPMG en het CFS.

Het onderzoek werd uitgevoerd via persoonlijke interviews met de executives van 15 Belgische banken, die uitgedrukt in totaal vermogen samen 92% van de sector vertegenwoordigen. Als afsluiting van het interview vroegen de auteurs de executives naar hun visie over de toekomst van de Belgische banksector in de komende vijf tot tien jaar.

Een nieuwe consolidatiefase

Zo'n 80% van de executives is ervan overtuigd dat het aantal banken in België zal afnemen door een verdere consolidatiefase, die naar verwachting over twee jaar begint. De bankiers menen dat er momenteel onvoldoende cash is voor fusies en overnames, en dat de toezichthouder voorlopig wellicht niet positief staat tegenover een beperktere concurrentie.

Maar na deze overgangsperiode, en als de macro-economische vooruitzichten verbeteren, zal de fusie- en overnameactiviteit wellicht weer toenemen. Kleine banken zullen in hun nichemarkten actief en winstgevend kunnen blijven. Middelgrote banken - met een groter klantenbestand in verhouding tot kleine banken, maar zonder de schaalvoordelen van een grote bank - kunnen aan de andere kant in de toekomst het doelwit worden van overnames.

Bovendien vormde de financiële crisis de aanzet voor een periode met voor België een geringer eigendomsbelang, vooral in grote banken. Naar verwachting zal er zich in de nabije toekomst een pan-Europees banknetwerk ontwikkelen, waardoor sommige van onze banken deel zullen uitmaken van een grotere groep. En tot slot is de aanwezigheid van vier grote banken volgens de executives op langere termijn niet houdbaar in een land met slechts 11 miljoen inwoners.

Lees het volledige rapport: "The future of the Belgian banking industry - the executives' point of view"

Meer informatie over het aanbod van Vlerick voor de sector van financial services.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times