Vertrouwen tussen businessangels en ondernemers: de positieve en negatieve kanten

Businessangels spelen een belangrijke rol bij het leveren van startkapitaal aan bedrijven. Het wederzijdse vertrouwen tussen de investeerder en de ondernemer is al even belangrijk als het succes van deze bedrijven. Een nauw partnerschap waarbij beide partijen elkaars professionalisme, vakkundigheid en morele karakter respecteren, zou de beste basis vormen voor een succesvol bedrijf.

Een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en Vlerick Business School ging na hoe de gepercipieerde vertrouwensband tussen businessangels en ondernemers de door de businessangel gepercipieerde prestaties van het bedrijf beïnvloedt. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes bij toonaangevende ondernemers en businessangels in 54 Belgische bedrijven.

Dit is een van de weinige onderzoeken die erkennen dat de percepties en verwachtingen van businessangels en ondernemers radicaal kunnen verschillen. De mate waarin ze elkaar vertrouwen, weerspiegelt hun persoonlijke interpretaties van de kwaliteit van hun band. En belangrijker nog, de studie neemt individuele vertrouwenspercepties onder de loep en toont zo aan dat de manier waarop de vertrouwensband wordt gepercipieerd uiteenlopende gevolgen kan hebben voor beide partners.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat businessangels de prestaties van het bedrijfsportfolio als positiever evalueren als zowel de businessangel als de ondernemer een hogere mate van wederzijds vertrouwen ervaart. Deze effecten kunnen gedeeltelijk verklaard worden door een betere informatie-uitwisseling tussen beide partijen als gevolg van hun grotere vertrouwensperceptie. Maar ook wanneer daarmee rekening gehouden wordt, toont het onderzoek dat de vertrouwenspercepties van businessangels toch een positieve invloed hebben op de gepercipieerde prestaties van het bedrijf. Volgens de auteurs komt dat wellicht doordat businessangels in dat geval een positievere houding hebben tegenover de ondernemer.

De meest verrassende bevinding van het onderzoek is echter dat de businessangel de prestaties van het bedrijf negatiever evalueert wanneer ondernemers het vertrouwen tussen hen en hun businessangel hoger inschatten. De auteurs beweren dat ondernemers die aanvoelen dat er sprake is van een goede vertrouwensband meer redenen hebben om hun vertrouwensband met investeerders te beschermen. Het resultaat is dat ze terechtkomen in een patroon van verwachte gedragingen en minder flexibel beslissingen nemen om die vertrouwensband niet te schaden.

Deze bevindingen werpen dus licht op de voordelen en gevaren die hand in hand gaan met een goede vertrouwensband tussen businessangels en ondernemers.

Bron: ‘Trust between entrepreneurs and angel investors: exploring positive and negative implications for venture performance assessments(Journal of Management) door professor Veroniek Collewaert (Vlerick Business School) en professor Yannick Bammens (Universiteit Maastricht).

 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times