De steeds grotere rol van de risk manager

In het hedendaagse bedrijfsklimaat wordt steeds meer aandacht besteed aan risicobeheer. Hoe is deze functie geëvolueerd en wat mogen we verwachten voor de toekomst? Om daarachter te komen hebben Maria Boicova en Regine Slagmulder (Vlerick Professor of Accounting and Control) een tiental managers met een riskmanagementfunctie geïnterviewd bij niet-financiële bedrijven in verschillende Europese landen.

Vroeger had 98 % van het werk van een riskmanager te maken met verzekeringen. De voorbije tien jaar is riskmanagement echter geëvolueerd van 'ervoor zorgen dat alle vereiste verzekeringspolissen zijn afgesloten' naar 'het bedrijf beschermen tegen risico’s'.

Wat is vandaag de rol van de riskmanager? Hij of zij identificeert en beoordeelt bedreigingen voor de organisatie, stelt noodplannen op en beslist hoe risico's kunnen worden vermeden, beperkt of overgedragen. De riskmanager van vandaag is niet langer een verzekeringsspecialist in een afgezonderd hoekje van de organisatie, maar een strateeg die goed kan communiceren, bemiddelen én organiseren.

In de toekomst zal de functie van riskmanager belangrijker zijn dan ooit.

(Riskmanager van een autoconstructeur)

De prestaties van het bedrijf beschermen

De baan van een riskmanager is bijzonder interactief geworden: hij moet kunnen communiceren met mensen op alle niveaus van de organisatie en binnen alle vakgebieden. De riskmanager is continu betrokken bij bedrijfsprocessen en controleert ze zowel binnen als buiten het bedrijf, om potentiële onzekerheden op te sporen die een invloed kunnen hebben op de prestaties van het bedrijf.

Globaal genomen zijn de respondenten van de enquête van mening dat de functie van riskmanager steeds belangrijker zal worden. Riskmanagers verwachten dat het uitvoerend management zich meer bewust zal worden van risico's en meer betrokken zal raken bij het risicobeheerproces. Dit is vooral belangrijk als we zien hoe snel risico's tegenwoordig een invloed kunnen hebben op het bedrijfsleven.

Download hier het volledige artikel: ‘Risk managers of today: on the boundary between yesterday and tomorrow’

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times