De rol van BI-vaardigheden en besluitvormingsomgevingen in de succesvolle toepassing van Business Intelligence

Al tien jaar lang staat Business Intelligence (BI) hoog op de agenda van uitvoerende kaderleden en steeds meer mensen scharen zich achter BI-beloften. Maar hoewel BI grote inspanningen vergt op het gebied van onderzoek en implementatie, kent slechts één derde van alle BI-projecten succes. Waarom kennen BI-projecten zo weinig succes? Wat maakt een BI-project succesvol?

Öykü  Işık, assistant professor of information systems management bij Vlerick Business School, en haar collega’s Mary C. Jones en Anna Sidorova van de universiteit van Noord-Texas onderzochten de rol die besluitvormingsomgevingen spelen in de manier waarop BI-vaardigheden aangewend worden voor een succesvolle toepassing van BI.

In hun onderzoek namen de auteurs het verband onder de loep tussen technologische en organisationele BI-vaardigheden, de eigenschappen van besluitvormingsomgevingen en het succes van BI. Ze legden de nadruk op BI als een ondersteuningsmechanisme in het besluitvormingsproces. Hierbij een definitie van de factoren die werden bestudeerd:

  • BI is een systeem dat zowel technische als organisationele elementen omvat en de gebruikers voorziet van informatie voor analyse ten behoeve van een doeltreffende besluitvorming en managementondersteuning. De overkoepelende doelstelling is de organisationele prestaties verbeteren.
  • BI-vaardigheden zijn essentiële technologische en organisationele functies die een organisatie helpen om haar prestaties te verbeteren en zich gemakkelijker aan te passen aan veranderingen. Technologische BI-vaardigheden zijn technische platforms en databanken die gedeeld kunnen worden en die idealiter een goed gedefinieerde technologiearchitectuur en datastandaarden omvatten. Organisationele BI-vaardigheden ondersteunen dan weer de doeltreffende toepassing van BI in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn flexibiliteit en gedeelde risico’s en verantwoordelijkheden.
  • De besluitvormingsomgeving is de combinatie van verschillende soorten beslissingen die werden genomen en de informatieverwerkingsmechanismen die besluitvormers hierbij nodig hebben.

Een must voor de succesvolle toepassing van BI is dan ook de aanwezigheid van de juiste BI-vaardigheden die moeten aansluiten op de besluitvormingsomgeving waar BI wordt gebruikt.

De doelstellingen van het onderzoek

Hoewel BI-vaardigheden reeds bestudeerd zijn vanuit een technologisch en organisationeel oogpunt, is het verband tussen de besluitvormingsomgeving en de BI-vaardigheden maar zelden onder de loep genomen. Het is echter belangrijk om dit verband te bestuderen, omdat de voornaamste doelstelling van BI erin bestaat de besluitvormingsprocessen in organisaties te ondersteunen.

De auteurs stelden de volgende onderzoeksvragen:

(1)  Wat is het verband tussen de verschillende BI-vaardigheden en een succesvolle toepassing van BI?
(2)  Wat is de invloed van de besluitvormingsomgeving op het verband tussen de BI-vaardigheden en een succesvolle toepassing van BI?

Belangrijke bevindingen voor de praktijk

De resultaten van het onderzoek bieden – soms verrassende – inzichten in de factoren die het succes van BI beïnvloeden. Het onderzoek bracht een overkoepelend thema aan de oppervlakte, namelijk dat de BI die wordt gebruikt in een organisatie moet aansluiten bij de besluitvormingsomgeving waarin ze wordt gebruikt, en dat deze combinatie de sleutel vormt tot een succesvolle toepassing van BI.

De bevindingen van de auteurs suggereren dat technologische vaardigheden – zoals de kwaliteit van gegevens, de toegankelijkheid voor gebruikers en de integratie van BI in andere systemen – noodzakelijk zijn voor een succesvolle toepassing van BI, ongeacht de besluitvormingsomgeving. De besluitvormingsomgeving is echter wel van invloed op de relatie tussen een succesvolle BI en de BI-vaardigheden. Een voorbeeld: de mate waarin BI flexibiliteit en risico’s ondersteunt in de besluitvorming.

Eerder onderzoek en praktijkgerichte publicaties suggereren echter dat de gebruikers niet noodzakelijk een link leggen tussen hun BI-vaardigheden en de besluitvormingsomgeving.

Hoewel is gebleken dat sommige BI-vaardigheden belangrijk zijn voor de succesvolle toepassing van BI, ongeacht de besluitvormingsomgeving, worden de effecten van andere vaardigheden (die flexibiliteit en risico’s in de besluitvorming ondersteunen, bijvoorbeeld) gematigd door de eigenschappen van de besluitvormingsomgeving. Nog andere BI-vaardigheden, zoals de kwaliteit van gegevens, lijken een aanvaardbaar niveau te hebben bereikt, en de verdere verbetering van dergelijke vaardigheden leidt niet noodzakelijk tot meer succes op het gebied van BI.

Dit onderzoek suggereert dat het in de praktijk belangrijk is om de juiste BI-vaardigheden aan te wenden in een welbepaalde besluitvormingsomgeving, zodat een organisatie het maximum kan halen uit haar investeringen in BI. Toegang voor gebruikers en een naadloze integratie met andere systemen zijn cruciaal, ongeacht de besluitvormingsomgeving, maar aangezien organisaties BI ook gebruiken in minder gestructureerde besluitvormingsprocessen moeten ze extra aandacht besteden aan de flexibiliteit van hun BI-toepassingen.

Bron: “Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments” door Öykü Ișık (Professor Information Systems Management, Vlerick Business School), Mary C. Jones en Anna Sidorova (Information Technology & Decision Sciences Department, universiteit van Noord-Texas, Denton, TX, VS). Gepubliceerd in Information & Management vol. 50, januari 2013, pp. 13–23.

 

 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times