Wat is de New Green Deal?

De Europese Green Deal is een beleidsverklaring van de Europese Commissie waarin de Europese strategie voor de aanpak van de klimaatcrisis in de komende 30 jaar wordt uiteengezet. Het doel is om in 2050 CO2-neutraal te zijn en het wordt het belangrijkste actieplan in Europa in de komende decennia.

1992  Top van Rio 
Sinds 1997  Jaarlijkse 'Conference of the Parties' 
1997  Protocol van Kyoto 
2015  Overeenkomst van Parijs 

Klimaatverandering staat al 30 jaar op de internationale beleidsagenda en de CO2-uitstoot blijft toenemen omdat geen enkel land de verplichtingen nakomt. De reden voor dit gebrek aan betrokkenheid is dat alle protocollen en overeenkomsten uit het verleden niet juridisch bindend waren en geen effectieve sancties bevatten.

Deze Green Deal is anders. Het belangrijkste element is de klimaatwet, een wet die CO2-neutraliteit in de wetgeving zal verankeren. Dit is een buitengewoon belangrijke stap, omdat de wetgeving bindend is en doorgaans sancties bevat.

New Green Deal - ozone hole

En dat werkte goed in het verleden. Een goed voorbeeld van hoe de wereld kan samenwerken voor het klimaat was het Protocol van Montreal in 1987 over het gat in de ozonlaag dat sindsdien steeds kleiner wordt. Dat protocol bevatte ook handelssancties voor landen die zich niet aan de regels hielden.

New Green Deal - European flags

Of de Green Deal daadwerkelijk zal werken is nog te vroeg om te zeggen. De verklaring van 11 december is een ontwerp. De besluitvorming in de EU is complex en daarbij zijn niet alleen de Europese Commissie, maar ook de Europese Raad en het Europees Parlement betrokken. De drie instellingen moeten het eerst eens worden over de verklaring en deze vervolgens operationeel maken met verordeningen en financieringsmechanismen. Dat is een lang proces en ze moeten snel vooruitgang boeken.

New Green Deal - CO2 emissions

Zal de opwarming van het klimaat vertragen als de Green Deal volledig wordt toegepast? Zoals de zaken er nu voorstaan, is het antwoord nee. De uitstoot van CO2 in de EU vertegenwoordigt momenteel ongeveer 9% van de wereldwijde uitstoot en dit percentage daalt. Als China en India geen effectief, duidelijk en snel actieplan ter vermindering van de emissies opstellen, zullen de temperaturen op aarde blijven stijgen en zullen we de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs niet halen.

De EU kan en moet echter invloed uitoefenen op China en India. De EU heeft de planetaire en morele verplichting om diplomatie en handelsovereenkomsten te gebruiken voor de wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot. Dat staat ook duidelijk in de Green Deal.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times