Zoek artikels

51 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Een conflict is niet altijd slecht. Het is evenmin altijd goed.

  De wetenschappelijke literatuur staat bol van de onderzoeken die beschrijven hoe business angels betrokken zijn bij de ondernemingen uit hun portefeuille, en de uiteenlopende meerwaarde die ze daarbij bieden. Maar er is nog nooit eerder onderzocht hoe de aard van die betrokkenheid de prestaties van de ondernemingen – en dan vooral hun innovatiekracht – beïnvloedt. Deze onderzoekspaper gaat na hoe taakconflicten tussen business angels en ondernemers de innovatiekracht van de betrokken ondernemingen uit de portefeuille beïnvloeden, en hoe die relatie wordt gemodereerd door de mate van eensgezindheid op het vlak van prioriteiten, de verschillen in ondernemingservaring en de communicatiefrequentie.

 2. Een deal sluiten

  Waarom worden sommige fusie- en overnamedeals relatief snel afgerond, terwijl andere veel meer tijd in beslag nemen? Het antwoord op die vraag is belangrijk want als het lang duurt om een deal te sluiten, kost dat veel geld en blijven synergiewinsten nog een tijd uit.

 3. Een beetje overheid kan nuttig zijn

  “De overheid moet zich niet bemoeien met het bedrijfsleven”, hoor je wel eens beweren. Maar is dat zo? Tot voor kort was Professor Sophie Manigart van mening dat overheden zich beter niet inlaten met het financieren van (jonge) ondernemingen. In opdracht van het IWEPS, het Waals Instituut voor Statistiek, deed ze een uitgebreide literatuurstudie over de financiering van jonge innoverende bedrijven en over de potentiële rol van de overheid in het stimuleren van de toegang tot die financiering. Vandaag is haar oordeel genuanceerder.

 4. Familiebedrijven en privé-investeerders: een wederzijdse opportuniteit

  Uit een studie van KPMG blijkt dat 58% van de familiebedrijven momenteel op zoek is naar externe financiering om hun investeringen te bekostigen. Familiale ondernemingen zijn goed voor meer dan 70% van het wereldwijde BBP. Desondanks vinden veel familiebedrijven dat hun financieringsopties beperkt zijn.

 5. Studie Vlerick en UGent toont socio-economische impact ARKimedes in Vlaanderen

  Een socio-economische impactstudie onder leiding van professor Sophie Manigart toont het belang aan van de verdere ondersteuning van de Vlaamse risicokapitaalindustrie en bepleit de uitbreiding van de ARKimedesregeling. De ARKimedesregeling blijkt volgens diverse parameters een belangrijke impact te hebben op de Vlaamse durfeconomie.

 6. Het ene durfkapitaal is het andere niet

  Heel wat bedrijven met ronkende namen als Apple, Rovio (van Angry Birds), Spotify, Facebook, Google, Microsoft en Starbucks zouden nooit bestaan hebben, of zeker nooit zo groot geworden zijn, zonder durfkapitaal. “Durfkapitaal is van levensbelang voor startende ondernemers die met een idee zitten of eventueel al een prototype hebben, maar vaak nog geen afgewerkt product waarmee ze naar de markt kunnen gaan,” vertelt David Devigne die onder begeleiding van professor en expert in durfkapitaal Sophie Manigart een doctoraatsonderzoek deed naar internationale durfkapitaalverstrekkers en hun portefeuillebedrijven in Europa. Daaruit blijkt dat ondernemers goed moeten overwegen met welke financier ze in zee gaan. De oorsprong van het kapitaal heeft immers een effect op het succes van de onderneming.

 7. Casestudie

  Analyse van de transactiestructuur bij fusies en overnames: kan je de juiste match maken?

  Fusies en overnames vormen een interessant uitgangspunt om beslissingen rond bedrijfsfinanciën te analyseren. Dergelijke transacties kunnen een plotse behoefte aan extra financiële middelen van buitenaf teweeg brengen, wat kan leiden tot fundamentele veranderingen in de kapitaalstructuur van een bedrijf. Deze case biedt een overzicht van zes fusie- en overnametransacties, telkens met hun specifieke elementen.

 8. Het nieuwe landschap van de infrastructuurschuldenmarkt

  De Belgische infrastructuurschuldenmarkt heeft in de voorbije jaren aanzienlijke veranderingen doorgemaakt. Door de aanhoudend lage rentevoeten, in combinatie met de nieuwe bank- en verzekeringsregels, hebben de marktspelers hun beleggingsstrategieën voor de infrastructuurmarkt moeten herzien. In hun onderzoek naar de recente ontwikkelingen op de Belgische infrastructuurschuldenmarkt en de oorzaken daarvan, hebben professor Issam Hallak en onderzoeker Mathias Wambeke vertegenwoordigers van de diverse categorieën geïnterviewd: kapitaalverstrekkers, private-equityfondsen, overheden, financieel adviseurs en regelgevende instanties.

 9. Financiële moeilijkheden? Wat dacht je van een overname?

  De financiële crisis heeft weliswaar geleid tot een lichte terugval in het aantal fusies en overnames, maar fusies en overnames blijven belangrijke manieren om ondernemingen te laten groeien en/of te herstructureren. Waren het in het verleden vooral financieel gezonde bedrijven, die goed presteerden, die zich bedienden van deze technieken, dan zien we vandaag steeds meer overnames waarbij bedrijven in financiële moeilijkheden betrokken zijn. Een grondige academische analyse van dergelijke transacties ontbreekt echter. Het onderzoek van Evy Bruyland, in het kader van haar doctoraat, vult die lacune.

 10. Casestudie

  Apple: Time to ‘Think Different TM’ - ook als het om geld gaat

  In augustus 2012 bedroeg de beurskoers van het bedrijf 700 dollar, wat van Apple veruit het waardevolste bedrijf ter wereld maakte, met een marktkapitalisatie van meer dan 650 miljard dollar.‘Cash is koning’ is een veelgehoorde uitdrukking in managementkringen, maar moet je een reusachtige oorlogskas van 121 miljard dollar houden? En hoe breng je de betalingsbelofte ten bedrage van 45 miljard dollar van maart 2012 in de praktijk? Deze casestudy bestudeert de bedrijfsresultaten van Apple vanuit een langetermijnperspectief.

51 resultaten Aantal resultaten per pagina