Zoek artikels

51 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Casestudie

  De grote farma-reus versus de kleine biotechnologie: analyse van de financiële situatie van Pfizer en ImmunoCellular Therapeutics

  De constante fusies in de farmaceutische industrie hebben veel mensen verbijsterd. Onder druk van verlies van patenten, een slecht economisch klimaat, stijgende kosten voor R&D, krimpende onderzoekspijplijnen, druk op de prijzen en de concurrentie van generische middelen sluiten de grote farma-bedrijven miljoenendeals zoals bv. de overname van Wyeth door Pfizer in 2009. In deze casestudy worden kleine biotech-bedrijven tegenover grote farma-reuzen gezet.

 2. risicokapitaal

  Groen licht voor de investering. En wat nu?

  Wat gebeurt er wanneer een investeerder van risicokapitaal (ook wel venture capital of VC) beslist heeft om te investeren in een bedrijf of ondernemer? Dat is de centrale vraag in “Venture Capital Investors and Portfolio Firms”, een boek van professoren Sophie Manigart (Vlerick Business School) en Mike Wright (Imperial College Business School, VK).

 3. Casestudie

  Autoparts: analyse en waardebepaling van een noodlijdende buy-out door een private equity investeerder

  Eind 2008 stond Autoparts, een Nederlandse leverancier van auto-onderdelen, op de rand van het faillissement. De oorzaak lag bij een grote kloof tussen eigen en vreemd vermogen in combinatie met lagere inkomsten door de wereldwijde economische crisis. Deze casestudy beschrijft een private equity investering in een noodlijdend bedrijf dat een operationele en financiële herstructurering ondergaat. Er ligt een sterke focus op de waardebepaling van een bedrijf in slechte papieren.

 4. Private equity

  Private Equity, HRM en werkgelegenheid - het debat in evenwicht

  Bij discussies over private-equitypraktijken raken de gemoederen vaak snel verhit: voorstanders voeren aan dat private-equitytransacties waarde creëren, en tegenstanders schilderen private-equitybedrijven af als 'haaien' die uit zijn op gemakkelijke winst ten koste van de werknemers. Mike Wright, Nick Bacon, Rod Ball en Miguel Meuleman bieden een meer evenwichtig en systematisch beeld van de arbeidsrelaties binnen een private-equitycontext.

 5. raad van bestuur

  Risico als onderdeel van de prestaties in rapportering aan de raad van bestuur

  Omdat de raad van bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor het welslagen of falen van een bedrijf, moeten leden van de raad naar behoren worden geïnformeerd, niet alleen over de (financiële) prestaties van het bedrijf, maar ook over de risico's die een invloed kunnen hebben op de strategie en de resultaten van de onderneming. Omdat het huidige wereldwijde economische klimaat wijst op een meer onzekere, riskantere en onstabielere bedrijfswereld dan in het verleden, is Vlerick een onderzoeksproject gestart om bedrijfspraktijken over de rapportering van prestaties en risico's aan de raad van bestuur te bestuderen.

 6. Risico

  De steeds grotere rol van de risk manager

  In het hedendaagse bedrijfsklimaat wordt steeds meer aandacht besteed aan risicobeheer. Hoe is deze functie geëvolueerd en wat mogen we verwachten voor de toekomst? Om daarachter te komen hebben Maria Boicova en Regine Slagmulder (Vlerick Professor of Accounting and Control) een tiental managers met een riskmanagementfunctie geïnterviewd bij niet-financiële bedrijven in verschillende Europese landen.

 7. Controle

  Controle uitoefenen over de prestaties van leveranciers

  Bedrijven kunnen efficiënter en doeltreffender werken wanneer ze zich concentreren op de kernactiviteiten en de rest overlaten aan gespecialiseerde dienstenleveranciers. Dat geloof ligt aan de basis van de stijgende trend om diensten uit te besteden. Van 2001 tot 2009 is de markt van outsourcing van diensten wereldwijd gegroeid van 65 miljard dollar naar 110 miljard dollar. Tegen 2013 zou dat stijgen naar 130 miljard dollar.

51 resultaten Aantal resultaten per pagina