Zoek artikels

144 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Studie Vlerick en UGent toont socio-economische impact ARKimedes in Vlaanderen

  Een socio-economische impactstudie onder leiding van professor Sophie Manigart toont het belang aan van de verdere ondersteuning van de Vlaamse risicokapitaalindustrie en bepleit de uitbreiding van de ARKimedesregeling. De ARKimedesregeling blijkt volgens diverse parameters een belangrijke impact te hebben op de Vlaamse durfeconomie.

 2. En toen werd 'slim' 'intelligent'

  De recente publicatie van een onderzoekspaper met als titel The Impact of Supply Chain Resilience on the Business Case for Smart Meter Installation was een nieuwe mijlpaal in het leerstoelpartnerschap met de Vlaamse gas- en elektriciteitsmaatschappij Eandis. Wat begon als een pilootproject waarbij er bij 4000 gezinnen een slimme meter werd geïnstalleerd, is inmiddels uitgegroeid tot een uitdagend big-dataprogramma met informatie waarover niemand ooit eerder kon beschikken.

 3. De ziekenhuisapotheek van morgen

  De kerntaak van een ziekenhuisapotheek? De juiste geneesmiddelen en andere farmaceutische producten bij de juiste patiënt brengen op het juiste moment, in de juiste dosis en de juiste conditionering. Nu is er een tendens om de bijdrage van de ziekenhuisapotheek uit te breiden tot diensten zoals informatieverstrekking, advies en opvolging. “Het is echter de vraag of de huidige organisatie van de ziekenhuisapotheek die tendens kan ondersteunen”, zegt Brecht Cardoen, Assistant Professor in Service Operations Management en hoofd van het Vlerick onderzoekscentrum MINOZ.

 4. Het nieuwe landschap van de infrastructuurschuldenmarkt

  De Belgische infrastructuurschuldenmarkt heeft in de voorbije jaren aanzienlijke veranderingen doorgemaakt. Door de aanhoudend lage rentevoeten, in combinatie met de nieuwe bank- en verzekeringsregels, hebben de marktspelers hun beleggingsstrategieën voor de infrastructuurmarkt moeten herzien. In hun onderzoek naar de recente ontwikkelingen op de Belgische infrastructuurschuldenmarkt en de oorzaken daarvan, hebben professor Issam Hallak en onderzoeker Mathias Wambeke vertegenwoordigers van de diverse categorieën geïnterviewd: kapitaalverstrekkers, private-equityfondsen, overheden, financieel adviseurs en regelgevende instanties.

 5. Financiële moeilijkheden? Wat dacht je van een overname?

  De financiële crisis heeft weliswaar geleid tot een lichte terugval in het aantal fusies en overnames, maar fusies en overnames blijven belangrijke manieren om ondernemingen te laten groeien en/of te herstructureren. Waren het in het verleden vooral financieel gezonde bedrijven, die goed presteerden, die zich bedienden van deze technieken, dan zien we vandaag steeds meer overnames waarbij bedrijven in financiële moeilijkheden betrokken zijn. Een grondige academische analyse van dergelijke transacties ontbreekt echter. Het onderzoek van Evy Bruyland, in het kader van haar doctoraat, vult die lacune.

 6. Onlinemuziekconsumptie en ethiek

  Onlinemuziekpiraterij is al enkele jaren in opmars. Dat is een gevolg van de popularisering van het world wide web en de opkomst van mobiele muziekhardware. Professor dr. Bert Weijters, professor dr. Frank Goedertier en Sofie Verstreken hebben een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin de voorkeuren met betrekking tot muziekconsumptie in deze nieuwe context onder de loep worden genomen. Consumenten worden vandaag immers geconfronteerd met een groot aantal muziekplatforms met verschillende bedrijfsmodellen en leveringswijzen. Uit de resultaten blijkt merkwaardig genoeg dat consumenten wel degelijk de voorkeur geven aan legale en ethische opties, indien deze beschikbaar zijn, maar dat ze verschillende manieren verkiezen om dit economisch haalbaar te maken.

 7. Werknemers vormen de sleutel tot het succes van een merk

  Het engagement van werknemers voor een merk vergroot als ze weten op welke manier ze kunnen bijdragen tot de merkwaarde. Managementacties – van kleine initiatieven als gratis koffie tot ernstige kwesties als massaontslagen – beïnvloeden de gevoelens van werknemers tegenover hun bedrijf/merk. Organisaties moeten er dan ook rekening mee houden dat praktisch elke werknemersgerelateerde beleidslijn en beslissing over de bedrijfsmiddelen een impact heeft op hun merken.

 8. Samenwerken: hoe moeilijk kan het zijn?

  De meeste fusies, overnames of reorganisaties falen nog steeds door een gebrek aan aandacht voor het menselijke aspect. De nieuw samengestelde teams efficiënt en op een aangename manier laten samenwerken, dat is de grote uitdaging. In die teams ontstaat er immers wat in de psychologie een sociaal dilemma heet: een spanningsveld tussen samenwerken in het belang van de nieuwe groep en competitie – handelen in het individuele belang of dat van het oude team waartoe iemand behoorde. In het kader van haar doctoraat onderzocht Ann-Sophie De Pauw welke factoren de samenwerking in nieuw samengestelde teams beïnvloeden.

 9. Datawetenschappers zijn geen domeindeskundigen

  Op gegevens gebaseerde besluitvorming wordt langzamerhand een competitieve noodzaak. De verwachtingen rond datawetenschap, het snelgroeiende vakgebied dat is ontstaan uit wat vroeger ‘bedrijfsanalyse’ werd genoemd, zijn echter te hooggespannen. Datawetenschap werpt alleen vruchten af als kan worden gewerkt met een team van experts op verschillende terreinen (niet alleen datawetenschappers) en als er projecten (niet alleen experimenten met gegevens) voorhanden zijn. Om bedrijfswaarde te genereren, moeten datawetenschappers en domeindeskundigen bovendien samenwerken.

 10. Het effect van strategische industriefactorinnovatie op de reactie, overlevingskansen en prestaties van gevestigde bedrijven

  Een industrie is voortdurend in beweging. Concurrenten, innovators en andere belanghebbenden kunnen nieuwe (tot nog toe ‘onbekende’) productiefactoren of vaardigheden introduceren om het concurrentieniveau in een bepaalde sector te verhogen. Dit noemen we strategische industriefactorinnovatie. Er zijn echter ook strategische industriefactorinnovaties die gebruikmaken van 'bekende' productiefactoren en vaardigheden. Gevestigde bedrijven kunnen soms moeilijk inspelen op nieuwe combinaties van bestaande 'bekende' productiefactoren en vaardigheden.

144 resultaten Aantal resultaten per pagina