Zoek artikels

142 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Samenwerking in de zorgsector

  De zorgsector is in beweging. De toenemende professionalisering van ziekenhuizen genereert druk in de gehele toeleveringsketen. Producenten, distributeurs en logistieke dienstverleners (LDV’s) herbekijken hun positie en processen om het hoofd te bieden aan de nieuwe marktsituatie.

 2. Kostenbeheer in de Healthcare Supply Chain

  Het Healthcare Supply Chain Research Network is door Vlerick Business School opgericht vanuit het besef dat de specifieke karakteristieken van de healthcaresector een aparte supplychainbenadering vereisen.

 3. LoQutus

  Enterprise architects als creatieve organisatieontwerpers

  Vlerick en onderzoekspartner LoQutus hebben een jaar lang een intensieve studie verricht naar bedrijfsarchitectuur of enterprise architecture (EA). De aanleiding voor de studie was de perceptie dat de functie van enterprise architects geherpositioneerd wordt zodat ze hun organisaties in turbulente tijden nog beter van dienst kunnen zijn.

 4. raad van bestuur

  Risico als onderdeel van de prestaties in rapportering aan de raad van bestuur

  Omdat de raad van bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor het welslagen of falen van een bedrijf, moeten leden van de raad naar behoren worden geïnformeerd, niet alleen over de (financiële) prestaties van het bedrijf, maar ook over de risico's die een invloed kunnen hebben op de strategie en de resultaten van de onderneming. Omdat het huidige wereldwijde economische klimaat wijst op een meer onzekere, riskantere en onstabielere bedrijfswereld dan in het verleden, is Vlerick een onderzoeksproject gestart om bedrijfspraktijken over de rapportering van prestaties en risico's aan de raad van bestuur te bestuderen.

 5. Flexibiliteit

  Flexibele verloning vanuit het perspectief van een strategisch verloningsbeleid

  Dit artikel brengt meer duiding bij de conclusies van een bevraging in België en Nederland. Daarbij werd vanuit een visie van strategische verloning onderzocht hoe gangbaar het gebruik van flexibele verloningsstelsels is en welke zichtbare resultaten er zijn. Flexibele afspraken rond verloning (bv. Flexibele stelsels voor extralegale voordelen) bestaan al sinds de jaren ’70. Om bedrijven echter te helpen de klik te maken van ‘best practice’ naar ‘best fit’ is het nodig om dit vanuit een perspectief van strategische verloning te bekijken.

 6. Conflictmanagement

  De cruciale rol van het controleren van emoties op conflictmanagement in groepen

  Uit dit onderzoek blijkt dat het controleren van emoties positief kan bijdragen tot de efficiënte werking van groepen. Niet alleen worden relationele conflicten onmiddellijk afgezwakt, maar ook escaleren conflicten rond taken minder vaak in relationele conflicten. Hoewel een conflictsituaties nauw verbonden zijn met het emotionele gedrag binnen groepen bestond er tot nu toe geen empirische onderzoek over de verzoenende rol die het controleren van emoties speelt tussen taakconflicten en relationele conflicten.

 7. Atlas Copco

  Distributiemanagement bij Atlas Copco

  Atlas Copco is een engineeringbedrijf van wereldfaam dat bekend staat om zijn vernieuwende kwaliteitsproducten. De onderneming omvat drie grote sectoren (business areas). Deze casestudy focust in het bijzonder op de sector ‘Construction and Mining Technique’ (CMT).

142 resultaten Aantal resultaten per pagina