Zoek artikels

142 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Snelle vissen eten de trage vissen op

  De afgelopen jaren is Business Transformation uitgegroeid tot een hype. Dat komt vooral door de onderliggende factoren die bedrijven tot transformatie aanzetten: algemene economische verschuivingen, wijzigingen in regelgeving van de overheid, fusies, concurrentie, slechte prestaties, technologische verandering en nog veel meer. Al deze omgevingsfactoren creëren onrust voor bedrijven. Daarom is het opbouwen van voldoende bagage op het vlak van Business Transformation een eerste voorwaarde voor bedrijven om niet alleen hun continuïteit maar ook hun succes op lange termijn veilig te stellen.

 2. Managementinnovaties invoeren ... maar dan zonder ellende

  Sommige organisaties slagen erin om een managementinnovatie1 relatief snel en vlot in te voeren, terwijl andere veel meer moeilijkheden ondervinden bij het lanceren van diezelfde innovatie. Hoe komt dat? En hoe kunnen we het proces versnellen en vergemakkelijken?

 3. Wanneer buiten de lijntjes kleuren loont

  Management en managementdisciplines focussen doorgaans op wat beter kan en moet. In zijn doctoraatsonderzoek deed Willem Mertens precies het tegenovergestelde. Hij ging op zoek naar uitzonderlijk goede prestaties.

 4. De keuze van de consument anders bekeken

  Het assortiment van supermarkten en buurtwinkels is verdeeld in verschillende rayons per producttype: groenten en fruit, droge voeding, drank, enz. In de schappen van elk rayon staan de producten gegroepeerd naar soort: frisdrank, water, wijn, ... en binnen elke soort zijn ze meestal uitgestald op merk. Als consument zijn we die klassieke indeling gewoon. Maar wat gebeurt er als je producten anders groepeert?

 5. Verzekeraars begeven zich op het terrein van banken

  Door de nieuwe wetgeving die eraan komt en door de groeiende afhankelijkheid van macro-economische ontwikkelingen, opereert de financiële sector in een snel evoluerend klimaat. In deze context worden banken en verzekeraars zowel geconfronteerd met de Basel III-regels als met de Solvency II-richtlijn die binnenkort van kracht zullen worden. Om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen en kansen die deze nieuwe regelgeving biedt voor haar investeringsgedrag, heeft Ageas aan Vlerick gevraagd om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren.

 6. Slimme steden zijn de toekomst

  De ambitie om uit te groeien tot een 'slimme stad' is aardig op weg om een nieuwe trend te worden. Steden willen hun middelen steeds vaker 'slim' inzetten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen. Joachim Van den Bergh en Stijn Viaene – beiden verbonden aan Vlerick – publiceerden op basis van hun onderzoek in de stad Gent (België) een rapport voor stedelijke beheerders en bestuurders, met vaststellingen en tips om hun steden 'slim' te maken.

 7. Casestudie

  Geïntegreerd supply chain management bij Eandis

  Eandis, de distributeur van elektriciteit in België, staat op het punt om een meerjarenproject te lanceren waarbij in verschillende fasen slimme meters geïmplementeerd worden. Deze case biedt een gedetailleerde analyse van de uitdagingen van een bedrijf dat vanuit supply chain perspectief aanvankelijk vooral gebaseerd is op goederen en dat omgevormd wordt tot een bedrijf dat gebaseerd is op data.

 8. Ver weg of dichtbij: het doet ertoe

  Had het hoofdkantoor van General Motors in België gelegen, dan was Opel Antwerpen niet gesloten. Of toch wel? Waarom zijn managers minder geneigd om bezuinigingen door te voeren in nabijgelegen vestigingen dan in filialen die verder weg liggen? Vlerick-professor Filip Abraham onderzocht samen met onderzoekers van de KU Leuven of de geografische afstand tussen een hoofdkantoor en zijn filialen een invloed heeft op de beslissing van een multinational om te bezuinigen. Hun resultaten werden gepubliceerd in de paper ‘Staying Home or Moving Away? Restructuring Efforts within Multinational Enterprises’.

 9. Studie Vlerick en UGent toont socio-economische impact ARKimedes in Vlaanderen

  Een socio-economische impactstudie onder leiding van professor Sophie Manigart toont het belang aan van de verdere ondersteuning van de Vlaamse risicokapitaalindustrie en bepleit de uitbreiding van de ARKimedesregeling. De ARKimedesregeling blijkt volgens diverse parameters een belangrijke impact te hebben op de Vlaamse durfeconomie.

 10. En toen werd 'slim' 'intelligent'

  De recente publicatie van een onderzoekspaper met als titel The Impact of Supply Chain Resilience on the Business Case for Smart Meter Installation was een nieuwe mijlpaal in het leerstoelpartnerschap met de Vlaamse gas- en elektriciteitsmaatschappij Eandis. Wat begon als een pilootproject waarbij er bij 4000 gezinnen een slimme meter werd geïnstalleerd, is inmiddels uitgegroeid tot een uitdagend big-dataprogramma met informatie waarover niemand ooit eerder kon beschikken.

142 resultaten Aantal resultaten per pagina