Zoek artikels

11 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Optimist of opportunist?

  Uit recent onderzoek van ondernemerschapsprofessor Veroniek Collewaert blijkt dat het over-optimisme van ondernemers tegenover een mogelijke investeerder niet altijd louter terug te leiden is tot een ‘enthousiast geloof in de zaak’. Soms worden prognoses doelbewust te roze gekleurd. Peter Maenhout, Head Connected Consumer bij onze Chair Partner Gimv: “Geef ons maar de ‘ruwe data’ van een ondernemer die zijn markt kent.”

 2. De energiemarkt: vele tinten grijs

  Energie en elektriciteit worden doorgaans geassocieerd met de kleur groen. Niet zo voor professor Leonardo Meeus: “Vandaag is grijs de kleur bij uitstek. Geen saai, maar een spannend grijs.” Twintig jaar geleden was bijna de volledige energiewaardeketen in handen van een enkele partij. Tegenwoordig zijn er verschillende spelers verantwoordelijk voor verschillende activiteiten. In de marge van het distributienet zijn er allerlei nieuwe activiteiten ontstaan die nog niet op EU-niveau of nationaal gereguleerd zijn.

 3. Een conflict is niet altijd slecht. Het is evenmin altijd goed.

  De wetenschappelijke literatuur staat bol van de onderzoeken die beschrijven hoe business angels betrokken zijn bij de ondernemingen uit hun portefeuille, en de uiteenlopende meerwaarde die ze daarbij bieden. Maar er is nog nooit eerder onderzocht hoe de aard van die betrokkenheid de prestaties van de ondernemingen – en dan vooral hun innovatiekracht – beïnvloedt. Deze onderzoekspaper gaat na hoe taakconflicten tussen business angels en ondernemers de innovatiekracht van de betrokken ondernemingen uit de portefeuille beïnvloeden, en hoe die relatie wordt gemodereerd door de mate van eensgezindheid op het vlak van prioriteiten, de verschillen in ondernemingservaring en de communicatiefrequentie.

 4. Een beetje overheid kan nuttig zijn

  “De overheid moet zich niet bemoeien met het bedrijfsleven”, hoor je wel eens beweren. Maar is dat zo? Tot voor kort was Professor Sophie Manigart van mening dat overheden zich beter niet inlaten met het financieren van (jonge) ondernemingen. In opdracht van het IWEPS, het Waals Instituut voor Statistiek, deed ze een uitgebreide literatuurstudie over de financiering van jonge innoverende bedrijven en over de potentiële rol van de overheid in het stimuleren van de toegang tot die financiering. Vandaag is haar oordeel genuanceerder.

 5. Het ene durfkapitaal is het andere niet

  Heel wat bedrijven met ronkende namen als Apple, Rovio (van Angry Birds), Spotify, Facebook, Google, Microsoft en Starbucks zouden nooit bestaan hebben, of zeker nooit zo groot geworden zijn, zonder durfkapitaal. “Durfkapitaal is van levensbelang voor startende ondernemers die met een idee zitten of eventueel al een prototype hebben, maar vaak nog geen afgewerkt product waarmee ze naar de markt kunnen gaan,” vertelt David Devigne die onder begeleiding van professor en expert in durfkapitaal Sophie Manigart een doctoraatsonderzoek deed naar internationale durfkapitaalverstrekkers en hun portefeuillebedrijven in Europa. Daaruit blijkt dat ondernemers goed moeten overwegen met welke financier ze in zee gaan. De oorsprong van het kapitaal heeft immers een effect op het succes van de onderneming.

 6. risicokapitaal

  Groen licht voor de investering. En wat nu?

  Wat gebeurt er wanneer een investeerder van risicokapitaal (ook wel venture capital of VC) beslist heeft om te investeren in een bedrijf of ondernemer? Dat is de centrale vraag in “Venture Capital Investors and Portfolio Firms”, een boek van professoren Sophie Manigart (Vlerick Business School) en Mike Wright (Imperial College Business School, VK).

 7. businessangel

  Vertrouwen tussen businessangels en ondernemers: de positieve en negatieve kanten

  Businessangels spelen een belangrijke rol bij het leveren van startkapitaal aan bedrijven. Het wederzijdse vertrouwen tussen de investeerder en de ondernemer is al even belangrijk als het succes van deze bedrijven. Een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en Vlerick Business School ging na hoe de gepercipieerde vertrouwensband tussen businessangels en ondernemers de door de businessangel gepercipieerde prestaties van het bedrijf beïnvloedt. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes bij toonaangevende ondernemers en businessangels in 54 Belgische bedrijven.

11 resultaten Aantal resultaten per pagina