Zoeken op tag

3 resultaten Aantal resultaten per pagina
1
 1. Controle

  Controle uitoefenen over de prestaties van leveranciers

  Bedrijven kunnen efficiënter en doeltreffender werken wanneer ze zich concentreren op de kernactiviteiten en de rest overlaten aan gespecialiseerde dienstenleveranciers. Dat geloof ligt aan de basis van de stijgende trend om diensten uit te besteden. Van 2001 tot 2009 is de markt van outsourcing van diensten wereldwijd gegroeid van 65 miljard dollar naar 110 miljard dollar. Tegen 2013 zou dat stijgen naar 130 miljard dollar.

 2. Geld

  Is het echt zo slecht wanneer we de wetgeving inzake prijszetting voor financiële transfers naleven?

  Internationale prijszetting van financiële transfers – daaronder verstaan we het bepalen van een prijs voor interne transacties binnen een multinational – is onlosmakelijk verbonden met internationale belastingwetgeving. In de zoektocht naar gelijkheid over de landsgrenzen heen hanteert de belastingwetgeving als een maatstaf voor het beoordelen van rechtvaardigheid en correctheid van prijszettingssystemen voor transfers het volgende principe: de partijen in een transactie zijn onafhankelijk en staan op gelijke voet. Dit is in lijn met de ‘Transfer Pricing Guidelines’ van het OECD.

 3. Keuze

  Analyse van de ‘customer lifetime value’ bij Comtel

  Uit vroeger onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen de marketing- en verkoopdepartementen enerzijds en de financiën- en boekhouddepartementen anderzijds niet altijd toereikend is. De meest recente ontwikkelingen in managementboekhouding stellen nochtans modellen en methodes voor die erg nuttig zijn voor marketing- en verkoopprofessionals.

1
3 resultaten Aantal resultaten per pagina