Zoeken op tag

12 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Family firms pay more attention to CSR

  Besteden familiebedrijven meer aandacht aan MVO?

  De academische wereld buigt zich momenteel over de vraag of familiebedrijven maatschappelijk verantwoorder zijn dan andere, maar daarop is tot nu toe nog geen sluitend antwoord. Om de discussie uit te diepen heeft professor Kerstin Fehre samen met een collega van het Institute of Management aan het Karlsruhe Institute of Technology de vraag anders geformuleerd: "Besteedt het management van familiebedrijven meer aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?"

 2. Strenger dan Europa? Dat hoeft ook weer niet.

  Hoe financieren niet-beursgenoteerde ondernemingen – starters en snel groeiende ondernemingen – hun groei? Hoe worden hun eventuele overdrachten of buy-outs gefinancierd? En welke impact hebben financieringskeuzes op hun verdere ontwikkeling? Op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid boog een team van onderzoekers van verschillende universiteiten zich over deze kwesties. Professor Sophie Manigart was de projectleider. Zij plaatst enkele kanttekeningen bij de belangrijkste resultaten van de studie.

 3. Hoe doeltreffend is een beleid dat belastinggeld gebruikt om kmo- en ondernemersactiviteit te stimuleren?

  Regeringen in ontwikkelde landen lijken te geloven dat de aard of de omvang van de ondernemersactiviteit in hun land niet optimaal is. Bijgevolg gebruiken ze belastinggeld om die activiteit te stimuleren. Deze paper onderzoekt de doeltreffendheid van een dergelijk beleid in Zweden en extrapoleert dat Zweedse voorbeeld vervolgens naar verschillende andere landen en regio’s, waaronder Vlaanderen.

 4. Verantwoord ondernemen

  KMO’s maken werk van CSR

  De laatste decennia zijn gekenmerkt door een hele reeks nieuwe concepten, wat uiteindelijk aanleiding gaf tot een nieuw deelgebied binnen management: het sociale aspect van management. We denken hier aan corporate social responsibility, corporate citizenship, corporate social performance, sustainable development, stakeholder theory, en ethisch ondernemen. Er is echter een totaal gebrek aan consistentie en coherentie binnen dit vakgebied, zowel wat de wetenschappelijke definities als het gebruik van concepten als ethisch ondernemen en social responsibility betreft.

 5. Groei in Africa

  Ondernemende groeibedrijven in Afrika – resultaten op basis van kwantielregressie

  In dit artikel krijg je een analyse van de groeiprestaties van een aantal ondernemende bedrijven in tien industriële sectoren in 11 Sub-Saharian African (SSA) landen. In dit artikel brengen we vooral in kaart welke factoren wijzen op ondernemerschap en welke bedrijfsfactoren in deze landen kunnen leiden tot een significant aantal groeibedrijven.

 6. Business Angels steken een handje toe

  Business Angels zijn privépersonen die investeren in jonge, niet-beursgenoteerde bedrijven. Het Business Angels Netwerk (BAN) brengt zeer jonge bedrijven in contact met de Business Angels. Het is namelijk niet altijd gemakkelijk voor die starters om risicokapitaal los te krijgen. De Business Angels zijn gemiddeld 51 jaar oud, hebben 19 jaar managementervaring, waarvan 14 jaar als een ondernemer. En ze beschikken uiteraard over een aanzienlijk beschikbaar kapitaal.

 7. Strategie is van belang

  Overheden zijn er zich terdege van bewust dat kleine en middelgrote ondernemingen kunnen bijdragen aan het bevorderen van de marktintegratie in de EU en het verbeteren van de prestaties van Europa wereldwijd. Uit onderzoek blijkt echter dat beleidsmaatregelen nog niet volledig inspelen op de verschillende behoeften van kmo’s die het op de wereldwijde markten willen maken.

 8. Aandacht

  Groeibedrijven blijven financieel sterk tijdens de economische crisis

  Groeibedrijven in Vlaanderen zijn niet financieel getroffen door de crisis. Dankzij een doeltreffende aanpak zijn ze erin geslaagd aan de recessie te ontsnappen. Dat is de voornaamste conclusie van de grootschalige enquête gevoerd door iGMO (Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen) aan de Vlerick Business School.

 9. Groepsdiscussie

12 resultaten Aantal resultaten per pagina