Welke impact heeft corporate governance op beslissingen over en de resultaten van fusies en overnames?

Corneel Defrancq

Wat was mijn droom toen ik klein was?

Ik had geen echte droom, maar in de middelbare school besloot ik dat biologie niets voor mij was. Dat sloot al meteen enkele studierichtingen uit. Achteraf gezien had mijn afkeer voor biologie waarschijnlijk wel iets te maken met mijn punten voor het vak.

Wat doe ik als ik niet aan mijn doctoraat werk?

Dan probeer ik ons huis verder af te werken en veel te lezen en films en series te bekijken. Ik ga ook lopen en spreek graag af met vrienden.

Waarover gaat mijn doctoraat?

Ik onderzoek de impact van corporate governance op fusies en overnames (M&A’s).

Waarom is dit belangrijk voor de praktijk?

De meeste fusies en overnames kennen geen goede afloop, maar toch is er weinig bekend over de oorzaken daarvan. Wij zijn van oordeel dat de verklaring hiervoor gedeeltelijk te vinden is in breed gedefinieerde effecten van corporate governance (bv. eigenaarschap, bestuur).

Hoe wil ik herinnerd worden na mijn doctoraat?

Hoewel mijn doctoraatsstudie wellicht niet door een groot publiek zal worden gelezen, hoop ik degenen die het wel doen te inspireren, evenals de mensen met wie ik over mijn onderzoek praat.

Hoe zie ik mijn toekomst?

Toen ik aan mijn doctoraat begon, had ik zeer hoge ambities. Gaandeweg begon ik mijn onderzoek meer en meer te zien als een soort platform waarop ik mijn verdere loopbaan kan bouwen, ongeacht of ik al dan niet in de academische wereld terechtkom.

Wil je meer weten over Corneel?

Corneel is momenteel analist bij Thermote Vanhalst, België.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times