Moeten managers meer open minded zijn als het aankomt op beslissingen rond locaties?

Ioannis Siskos

Wat was mijn droom toen ik klein was?

Als kind droomde ik ervan om piloot te worden. Nu nog steeds zou ik graag ooit vlieglessen volgen.

Wat doe ik als ik niet aan mijn doctoraat werk?

Momenteel spendeer ik het meeste van mijn vrije tijd met mijn dochtertje en vrouw. Ik hou ook erg van fotografie, waarbij mijn vrouw en dochter vaak het onderwerp zijn op mijn foto’s.

Waarover gaat mijn doctoraat?

Mijn doctoraat gaat over locatiefactoren in twee verschillende contexten van de mondiale verwerkende industrie, namelijk bedrijventerreinen en de auto-industrie. Op micro-niveau bestudeer ik hoe industriële symbiose een locatiefactor kan zijn voor bedrijventerreinen. In dit verband heb ik een businessmodel ontwikkeld voor exploitanten van industrieparken. Op macro-niveau onderzoek ik de asymmetrie van locatiefactoren die bepalend zijn voor de opening en sluiting van voertuigassemblagevestigingen.

Waarom is dit belangrijk voor de praktijk?

Wij hebben aanwijzingen dat – tijdens de besluitvorming over de ideale locatie van hun bedrijf – managers de neiging hebben zich te richten op specifieke factoren en daardoor het grotere plaatje missen. Wij willen dit veranderen en hen helpen om te denken buiten de muren van hun traditionele business. Ons werk is ook belangrijk voor EU-beleidsmakers die geconfronteerd worden met vele uitdagingen om productiebedrijven in Europa te houden.

Hoe wil ik herinnerd worden na mijn doctoraat?

Als een onderzoeker die een substantiële bijdrage heeft geleverd aan zijn onderzoeksdomein. En ook als een persoon waarmee het makkelijk socializen is.

Hoe zie ik mijn toekomst?

Ik hou ervan om onderzoek te doen en hoop dit te kunnen verder zetten vanuit de positie van professor.

Meer weten over Ioannis?

Bekijk zijn cv pagina.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times