Tijd en geld bij ondernemers in landelijk Zuid-Afrika: een stap in het onbekende

Jacob Vermeire

Waar droomde ik van toen ik klein was?

Ik heb eigenlijk altijd schrijnwerker willen worden. En liefst van al zou ik dan te paard naar mijn atelier gaan.

Wat doe ik wanneer ik niet aan mijn doctoraat werk?

Het is niet altijd makkelijk om niet aan mijn PhD te werken. Gelukkig is er mijn verloofde die me er op wijst dat ik mij ook eens moet ontspannen. En met 2 kleine kindjes weet ik ook wel wat gedaan met mijn ‘vrije tijd’. Ik probeer ook minstens 1 keer per week naar de judotraining te gaan.

Waarover gaat mijn doctoraat

In mijn PhD onderzoek focus ik op de rol die ‘tijd’ speelt in ondernemerschap.

Waarom is dit belangrijk voor de praktijk?

De reden waarom dit onderwerp belangrijk is voor de praktijk is omdat een goed begrip van de manieren waarop ondernemers (in ontwikkelingsregio’s) tijd ervaren het makkelijker maakt om ondernemerschap te ondersteunen.

Hoe wil ik herinnerd worden na mijn doctoraat?

Door mijn PhD heb ik een droom gerealiseerd om voor lange tijd in Afrika te kunnen werken en wonen. Dat ik dit samen kon doen met mijn verloofde en ons 2 dochtertjes heeft het er alleen maar mooier op gemaakt.

Hoe zie ik mijn toekomst?

Ik ben enorm gedreven om gepassioneerd bezig te kunnen zijn met datgene dat ik doe in mijn leven.

Wil je meer weten over Jacob?

Jacob is momenteel post-doctoraal onderzoeker aan Universiteit Gent, België.

Bekijk zijn cv pagina.

Lees de artikels:

Antonia Esser, R&D Project Officer, Small Enterprise Foundation

Wat overtuigde je om deel te nemen aan dit doctoraatsonderzoek?

De doelstelling van SEF is om onze cliënten uit de armoede te halen. Zelf beschikken we niet over de nodige middelen en tijd om sommige elementen die hierbij spelen voldoende uit te spitten. Daarom staat onze deur altijd open voor onderzoeksprojecten die meer duiding kunnen brengen rond fenomenen die ook voor ons actueel zijn. Omwille van de reputatie van Vlerick Business School en de relevantie van het doctoraatsonderwerp, werken we graag samen met Jacob aan deze studie.

Waarom is dit onderzoek relevant voor jouw bedrijf?

Het onderzoek is er vooral in geslaagd om een discussie, die anders misschien filosofisch en subjectief zou blijven, te vertalen in euro’s, waardoor we beter onderbouwde, objectieve beslissingen kunnen nemen.

Waarom is dit onderzoek relevant voor jouw organisatie?

Deze studie is relevant voor SEF omdat we al een tijdje op zoek zijn naar goede manieren om te weten te komen hoe cliënten beslissen hoe ze onze leningen gebruiken. We zijn momenteel ook betrokken in een onderzoek dat gebruik maakt van financiële dagboeken, en dit doctoraat is een heel goede aanvulling hierop omdat we meer te weten komen over het gedrag dat tot bepaalde zakenbeslissingen leidt.

Hoe heb je de onderzoeksresultaten toegepast in jouw bedrijf?

Aangezien het onderzoek nog loopt hebben we de bevindingen nog niet als dusdanig toegepast. We hebben wel zeer geregeld een stand van zaken gekregen en hopen dat we de aanbevelingen die volgen uit het finale onderzoeksrapport ook kunnen implementeren.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times