Banken als producenten van private informatie: wat is de rol van de ‘relationship lender’?

Thomas Matthys

Thomas Matthys

Wat doe ik als ik niet aan mijn doctoraat werk?

Dan ga ik graag lopen of fietsen, en lees ik over de recente ontwikkelingen in de financiële markten.

Wat is het onderwerp van mijn doctoraat?

Ik voer voor mijn doctoraat drie innovatieve onderzoeken uit naar het zogenaamde ‘relationship lending’. Mijn eerste onderzoek behandelt ‘relationship lending’ in interbancaire markten. Ik ga na of banken bij interacties buiten de interbancaire markt private informatie produceren over andere banken, die ze dan gebruiken binnen de interbancaire markt. In mijn tweede onderzoek bestudeer ik of hedgefonds-activisme een invloed heeft op de ‘relationship lending’ en controlekosten van het getroffen bedrijf. Bij hedgefonds-activisme, een steeds vaker voorkomend fenomeen, zorgen hedgefondsen voor grote veranderingen in de corporate governance die de aandeelhouders ten goede komen maar de debiteurs benadelen. Ik onderzoek de rol van de ‘relationship lender’ van het betrokken bedrijf bij een aanval door een hedgefonds. In het derde onderzoek bekijk ik de impact van ‘relationship lending’ op het kassaldo van bedrijven.

Waarom is dit belangrijk voor de praktijk?

Na het opdrogen van de interbancaire markt in 2008 toonden banken opnieuw belangstelling voor ‘relationship lending’ en liquiditeitsbeheersing. Het is dus relevant voor het management van financiële instellingen om de mechanismen van de interbancaire markten te onderzoeken. Bovendien bestuderen we hoe ‘relationship lending’ de controle beïnvloedt, wat rechtstreeks te maken heeft met de kostenstructuur van banken. Ten slotte heeft de financiële crisis aangetoond dat bedrijven die over een ‘relationship lender’ beschikken een meer stabiele toegang hebben tot financiering in moeilijke tijden dan bedrijven zonder ‘relationship lender’. Meer inzicht in de rol van de ‘relationship lender’ kan bedrijven waardevolle informatie verschaffen voor het nemen van financiële beslissingen.

Meer weten over Thomas?

Bekijk zijn cv pagina.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times