Investeringsbeslissingen van business angels: spelen emoties een rol?

Zoë Imhof

Wat was mijn droom toen ik klein was?

Voor zover ik het me kan herinneren, heb ik nooit één specifieke droom gehad. Toen ik klein was, bakte ik graag en verkocht mijn gebakjes dan in mijn winkeltje. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel jaren later binnen het departement Ondernemerschap bij Vlerick zou werken.

Wat doe ik als ik niet aan mijn doctoraat werk?

De kans is groot dat je me aan de zee terugvindt: een wandeling op het strand, tennis spelen en golfen brengt me tot rust.

Waarover gaat mijn doctoraat?

De investering van een business angel is vaak cruciaal voor de overleving en de groei van jonge bedrijven. Het is dan ook niet verassend dat ondernemers alles uit de kast halen om deze private investeerders te overtuigen om geld te investeren in ruil voor aandelenkapitaal. Door een sociaalpsychologische invalshoek te nemen op de investeringsbeslissing van de business angel, wil ik de rol van de investeerders hun emoties tijdens het investeringsproces in kaart brengen. Specifiek tracht ik een antwoord te zoeken op welke emoties een rol spelen en hoe deze emoties opgewekt worden bij business angels.

Waarom is dit belangrijk voor de praktijk?

Business angels krijgen een betere bewustwording over wat hun investeringsgedrag drijft. Als we bijvoorbeeld vinden dat geluk ervaren tijdens een pitch het voornemen om te investeren verhoogt, kunnen we business angels bewust maken van dergelijke ‘happiness bias’ om zichzelf te beschermen tegen overredingsstrategieën die hierop inspelen.

Ondernemers zelf krijgen ook inzichten over het vergroten van hun kans op het krijgen van financiering. Gebruik maken van hetzelfde voorbeeld kunnen ondernemers proberen gevoelens van geluk te triggeren. Onze studie zal inzicht geven in welke emoties ondernemers best opwekken om het voornemen om te investeren van business angels te vergroten aan de ene kant en hoe ze dit kunnen doen aan de andere kant.

Hoe wil ik herinnerd worden na mijn doctoraat?

Ik zou graag een van de voorbeelden zijn die illustreert dat academisch onderzoek waarde heeft voor zowel de academische wereld als de praktijk.

Hoe zie ik mijn toekomst?

Ik neem de dingen graag stap voor stap. Ik zal erg blij en trots zijn als ik erin slaag om mijn doctoraat binnen de drie jaar af te ronden. Wat er daarna gebeurt, dat is nog een open vraag.

Meer weten over Zoë?

Bekijk haar cv pagina.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times