Vereisten

Doctoraatsonderzoek vereist zelfstandig werk, doorzettingsvermogen en een passie voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn drie vereisten voor je via onze school een doctoraat kan starten. Je hebt nood aan:

  • een supervisor die je wil begeleiden en ondersteunen
  • een uitgewerkt onderzoeksvoorstel dat in lijn ligt met onze strategische onderzoeksdomeinen
  • middelen om je doctoraat te financieren

Voor ons doctoraal programma werken we samen met onze peteruniversiteiten (Universiteit Gent en KU Leuven). Kandidaten voor een doctoraat moeten voldoen aan de toelatingsvereisten van de universiteit:

  • Doctoraatsstudenten moeten voldoen aan een van de volgende criteria:
    • In het bezit zijn een Belgisch Master diploma of een equivalent Belgisch of internationaal diploma.
    • Wie niet in het bezit is van een Belgisch of internationaal diploma dat formeel equivalent is aan een Belgisch Master diploma kan uitzonderlijk toegelaten worden mits het succesvol afleggen van een formele bekwaamheidstest of testen in kader van specifieke vakken.
  • Kandidaat-doctoraatsstudenten worden verwacht excellentie te hebben getoond tijdens vorige studies.
  • Een goede kennis van het Engels, gesproken en geschreven, is nodig.
Omdat we zelf geen onafhankelijk PhD programma hebben, werken de meeste van onze doctoraatstudenten voor de school, terwijl ze hun doctoraatsgraad halen via de universiteit.  Ze hebben in die zin eerder het statuut van werknemer dan van student. Als een van onze docenten extern onderzoeksmiddelen binnenhaalt, kan hij of zij een onderzoeker aantrekken voor dit project. Hou zeker onze jobpagina in het oog voor doctoraatsopportuniteiten.

 

WIL JE MEER LEZEN OVER ONS DOCTORAATSPROGRAMMA?

Raadpleeg hier het programma

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times