Activiteiten

MINOZ organiseert over een termijn van drie werkjaren in totaal 9 workshops, 3 Healthcare Management Days, 3 directiesalons en 1 studiereis. Hieronder kan u meer informatie vinden over elk van deze activiteiten. Het aantal deelnemers per ziekenhuis, en de invulling van profielen, verschilt naargelang de activiteit, maar MINOZ stimuleert de aanwezigheid van minstens één permanente deelnemer doorheen het jaarprogramma.

Naast de opgesomde bijeenkomsten biedt MINOZ een beperkte ondersteuning bij het uitwerken van managementprojecten in de ziekenhuizen van de leden. Dit kan gaan van het aangeven van geschikte contactpersonen tot het verlenen van documentatie. Het delen van informatie en kennis is immers één van de pijlers die het succes van MINOZ bepalen.

Workshops

Tijdens het jaarlijkse directiesalon wordt het jaarthema voor het daaropvolgende jaar bepaald. We werken dit thema uit in 3 workshops. Dit kan o.a. gebeuren op volgende manieren:

  • Rapporteren van uitgevoerd onderzoek onder de MINOZ-leden (benchmarking en best practice)
  • Getuigenissen van de leden, getuigenissen van experten in het betreffende domein
  • Samen doorlopen van een educatieve case study
  • Voorstellen van een specifiek ontwikkelde tool of game

Het onderzoek richt zich specifiek naar de leden en geeft invulling aan hun concrete behoeften. Een vaste contactpersoon stimuleert continuïteit en diepgang enerzijds en interactie en ervaringsuitwisseling anderzijds.

Healthcare Management Day

De jaarlijkse Healthcare Management Day richt zich op een breed thema dat voor de volledige zorgsector tot nut kan zijn. De invalshoek van dit symposium richt zich voornamelijk op algemene managementvaardigheden en strategische onderwerpen. In tegenstelling tot de workshops, het directiesalon en de studiereis, is de Healthcare Management Day ook toegankelijk voor deelnemers buiten MINOZ. Leden van MINOZ kunnen zonder bijkomende vergoeding drie afgevaardigden laten deelnemen.

Enkele voorbeelden van voorbije edities:

  • Lean in Healthcare: breaking the trade-off between service and efficiency
  • Brand Management: Merkwaarde en nieuwe media in de zorgsector
  • Communicatie en onderhandeling in zorgorganisaties

Directiesalon

Sinds 2009 wordt elk werkjaar van MINOZ afgesloten met een directiesalon. Zoals de naam doet vermoeden wordt deze bijeenkomst enkel bijgewoond door de algemeen directeurs van de MINOZ-Ziekenhuizen. Het directiesalon vervult twee belangrijke taken:

  • De werking van MINOZ en de kwaliteit van het voorbije jaarprogramma wordt geëvalueerd
  • De thema’s van de workshops voor het volgende werkjaar worden vastgelegd. MINOZ-leden hebben immers inspraak in deze beslissing!

Studiereis

MINOZ engageert zich om eenmaal in de termijn van drie werkjaren een studiereis te verzorgen. Deze studiereis werd voor het eerst aangeboden in de termijn 2009-2011 en laat ieder MINOZ-lid toe om 2 deelnemers af te vaardigen. De reis kan zowel een binnenlandse als een buitenlandse bestemming hebben en is residentieel. Het doel is een aantal praktische inzichten te verwerven in de dienstensector, met de focus op de zorgsector. 

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times