Activiteiten

Netwerken

Het ‘Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management’ is ontwikkeld als een netwerkorganisatie die bestaat uit onderzoeksleden die elkaar aanvullen wat betreft bedrijfssectoren, behoeften en ervaringen. Het centrum biedt leden een platform voor een optimale uitwisseling van ervaringen. Onze activiteiten bieden hen een unieke kans om deel uit te maken van een interessant netwerk van EA-professionals en om contacten te leggen met internationale experts op het gebied van EA. De uitwisseling van ervaringen en kennis staat centraal in ons netwerk.

Deelname aan boeiende workshops

We organiseren elk jaar verschillende interactieve workshops voor onze onderzoeksleden, waar ze inzichten kunnen vergaren in toonaangevende EA-concepten gebaseerd op zowel theorieën als goede praktijken. Bovendien kunnen de deelnemers op gestructureerde wijze ervaringen uitwisselen. Kortom, een uiterst leerrijke ervaring.

Deelname aan onderzoeksprojecten

Als lid wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende academische onderzoeksprojecten gevoerd door onze onderzoekers. Zo kunt u uw EA-inspanningen (anoniem) vergelijken met die van andere leden en met grotere stalen van organisaties of werknemers.

Ontwikkeling van tools

Op basis van de output van de interactieve workshops, de onderzoeksprojecten en de deelnemende partijen ontvangen de leden van het centrum nuttige tools en sjablonen (bijvoorbeeld ondersteuningstools, enquêtes en checklists).

Toegang tot het EA-kennisnetwerk

De onderzoeksleden krijgen toegang tot een besloten gemeenschap en tot een ruime kennisdatabank met onder andere onderzoeksresultaten, presentaties, literatuuroverzichten en praktische tools.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times