Great Place to Work® Institute Belgium

Wat is een Great Place to Work©?

Stel je even een perfecte wereld voor waar je werknemers ‘s morgens opstaan en er elke dag naar uitkijken om naar het werk te komen! Onmogelijk denk je? Niet echt als je even de tijd neemt om na te denken over wat van een bedrijf nu precies een goede werkplek of Great Place to Work® maakt.

Een Great Place to Work© is een plek waar je vertrouwen hebt in de mensen voor wie je werkt, trots bent op wat je doet en plezier beleeft met jouw collega’s.

Het Great Place to Work® Institute, met als officiële partner, Vlerick Business School, is een internationale onderzoeks-, advies- en opleidingsinstelling met een missie: bedrijven helpen om fantastische werkplekken te creëren en in stand te houden via de ontwikkeling van een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen.

Deze filosofie hebben wij vertaald in een wetenschappelijk onderbouwd model welke aan de basis ligt van een aantal tools waarmee wij uw organisatie kunnen helpen.

Great Place to Work© tools.

Aan de hand van onze tools identificeren we uw troeven en werkpunten als werkgever, ondersteunen we u in de communicatie naar uw mensen en begeleiden wij u in de ontwikkeling van uw actieplan. Alle organisaties kunnen op onze tools beroep doen:

  • De Trust Index©: een medewerkers enquête die de ervaringen van uw werknemers ten opzichte van hun werkplek blootlegt.
  • De Culture Audit©: een bevraging die het werkklimaat, HR-beleid en personeelspraktijken binnen uw organisatie in kaart brengt.
  • De Trust Audit©: een aantal focus groepen met de medewerkers van uw organisatie. Het doel hiervan is te zoeken naar de diepere dynamieken achter werknemers(on)tevredenheid.

Engagement op lange termijn

Wij engageren ons op lange termijn om samen met u aan een Great Place to Work© te bouwen. Dit doen wij door een traject uit te tekenen waar u stap voor stap begeleidt wordt door één van de onderzoekers van de Vlerick Business School, zodat u effectief aan de slag kan gaan met uw resultaten en deze kan kaderen binnen uw cultuur en de eigen HR-praktijken.

Best Workplaces

Best Workplaces Belgium 2013

Wilt u ook profiteren van een beter employer brand naar buiten toe? Dit kan. Via het Great Place to Work© instituut kan u immers deelnemen aan het onderzoek Best Workplaces, vroeger bekend onder de naam van Beste Werkgever.

De wedstrijd Best Workplaces is een erkenning die organisaties in de schijnwerpers zet die veel belang hechten aan het centraal plaatsen van de medewerkers.

Wat houdt een deelname in? Aan de hand van de Trust Index© (de werknemersbevraging) en de Culture Audit© (HR-bevraging) evalueren we uw organisatie. Uniek in onze aanpak is dat de evaluatie door de medewerkers primeert. Twee derde van de eindscore van de organisatie wordt namelijk bepaald door de score op de Trust Index©.

Alle profit en non-profit organisaties vanaf 50 medewerkers kunnen deelnemen aan Best Workplaces.

Bezoek nu onze website van Best Workplaces

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times