onderzoek

We bieden je een combinatie van academisch en praktijkgericht onderzoek met hoge relevantie en directe toepasbaarheid voor jouw bedrijf.

We hebben expertise in:

 • Veranderingsmanagement
 • (Open) innovatie
 • Samenwerking over silo’s heen
 • Besluitvorming
 • Leiderschapsstijlen
 • Inclusief leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Culturele transformatie en diversiteit
 • Strategie
agility wheel
ONDERZOEKSPROJECTEN
Samenwerking over silo’s heen
 • Samen met de Ross School of Business (Michigan, VS) loopt er een praktijkgericht onderzoeksproject over het samenwerken in bedrijven over silo’s heen. We bekijken ook de impact van leiderschapsgedrag op de bereidheid van werknemers om hun ideeën te uiten en samen te werken tussen silo’s.
 • Geïnteresseerde bedrijven kunnen gratis deelnemen aan dit onderzoek.
 • Hoe werkt het?
  • je selecteert 50 managers en hun bijhorende leidinggevenden en medewerkers
  • zij vullen een online vragenlijst in (ongeveer 20 minuten)
 • Wat krijg je?
  • een feedback rapport over jouw bedrijf rond de bereidheid tot samenwerking over silo’s heen
  • een presentatie van 1u rond de resultaten, met een vergelijking t.o.v. andere organisaties (alleen bij voldoende respons van 50 managers, hun leidinggevenden en medewerkers)
  • een white paper over samenwerking over silo’s heen
ONDERZOEKSRAPPORTEN
De menselijke factor in open innovatie (in samenwerking met Flanders DC)
 • Open innovatie betekent dat je als bedrijf de hand reikt naar andere bedrijven of externe partners. Meestal ligt de focus daarbij op de achterliggende strategie. Het is echter even belangrijk om ook je HR-beleid en bedrijfscultuur aan te passen. Teveel aanmoedigen en versterken van individuele prestaties en ontwikkeling vormt immers een hindernis voor open innovatie.
 • Meer lezen? 'Gezocht: de mens achter open innovatie'
Whitepaper: ‘Adaptive Leadership – shape your path through turbulence’
Senior managers verwachten meer strategisch leiderschap en procesleiderschap van middenmanagers. Op die manier kunnen ze de prestaties verbeteren in periodes van snelle, frequente en onvoorspelbare veranderingen. Zo luidt de conclusie van professoren Katleen De Stobbeleir, Carine Peeters en Steve Muylle, en onderzoeker Matthias Pfisterer. Ze baseren zich daarvoor op recent onderzoek over hoe leiderschapsgedrag bijdraagt aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Download de whitepaper
ONDERZOEK MET STEUN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF)
Naar meer zelfsturing op de arbeidsmarkt
 • De website ‘Kies je eigen koers’ helpt je om meer controle te krijgen over je carrière. Dit instrument voor zelfreflectie richt zich specifiek tot startende ondernemers, werkzoekenden (50+), en werknemers die hun loopbaan in eigen handen willen nemen. Vijftien weken lang krijg je via e-mail een kleine uitdaging. De opdrachten nodigen uit tot reflectie over je sterke punten en werkpunten, en dagen via concrete opdrachten uit om ze (nog) te verbeteren.
 • Meer lezen? 'Positief leren uit kleine overwinningen'
Gender en carrièretransities
 • Dit educatief pakket nodigt individuen, organisaties en beleidsmakers uit om na te denken over ongelijkheid op de werkvloer en eventuele barrières die vrouwen ervaren tijdens hun loopbaan. Het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een modulair handboek dat per carrièretransitie de moeilijkheden van werkende vrouwen in de Westerse maatschappij in kaart brengt. Aansluitend zijn er ook 3 Vlaamse casestudies die specifiek focussen op de drie grote transitiefasen, nl. instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Meer lezen? 'De Cola-Cola case: een inclusieve aanpak'
De inclusieve organisatiecultuur
 • Deze toolbox staat organisaties bij die willen inzetten op meer diversiteit op de werkvloer, met specifieke aandacht voor een betere integratie van vrouwen en LGBT-werknemers. Het instrument is bedoeld om de instroom, doorstroom en het welbevinden van deze werknemers te verbeteren en betrekt daarbij alle partijen (bedrijfstop, leidinggevenden en medewerkers). Er is ook een charter opgesteld: ‘De inclusieve organisatiecultuur: de kracht van genderdiversiteit en seksuele diversiteit op de werkvloer.’ Het onderzoek loopt in samenwerking met Kliq Vzw en VOKA; resultaten worden verwacht eind 2018.
 • Bedrijven die graag willen meewerken of die het charter willen ondertekenen kunnen contact opnemen met Angie Vansteerthem
TOOLS
360° ALP tool
 • De Appreciative Leadership Profiler is een uniek 360° feedbackinstrument om managers (en niet-managers) uitgebreide feedback te geven over hun managementvaardigheden. De tool beoordeelt de prestaties op vier leiderschapsniveaus: persoonlijk leiderschap, taakgericht leiderschap, relationeel leiderschap en veranderingsgericht leiderschap. Een uitgebreide debriefing workshop waarin deelnemers hun leerpunten omzetten in actiepunten, rondt het proces af.
Leadership Simulation Tool
 • Binnen het kader van een fictief bedrijf in kleding en accessoires voor triatleten krijgen leidinggevenden een aantal uitdagende opdrachten die ze tot een goed einde moeten brengen. Daarbij observeren Vlerick-coaches de deelnemers aan dit spel en ze geven nadien duiding bij hoe de leidinggevenden zich gedragen hebben in bepaalde situaties. Als deelnemer krijg je een beter inzicht in je eigen leiderschapsstijl.
 • Meer lezen? 'Al spelenderwijs beter leiding leren geven'

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times