onderzoek

Het Centre biedt haar partners en leden de mogelijkheid om inzichten uit te wisselen en samen kennis op te bouwen over het opbouwen van een adaptief voordeel en het bevorderen van een proactieve cultuur. Wij beschouwen dit als een uitdaging over de hele organisatie heen. Een uitdaging die een gezamenlijke inspanning vereist tussen strategie, mensen, structuur en processen. Deze elementen komen terug in het Agility Wheel - ons kompas om na te denken over hoe we onze partners en leden kunnen helpen in hun zoektocht naar meer aanpassingsvermogen.

Het onderzoek en de activiteiten van het centrum geven individuen en organisaties inzicht in hoe ze kunnen gedijen in een wereld die voortdurend in verandering is.

Ons huidig onderzoek focust op de nieuwe strategische eisen die aan leiders worden gesteld, alsook op de mentaliteit en de competenties die vereist worden van wendbare medewerkers. We zijn ook gestart met een uiterst actuele studie over de gigeconomie. We onderzoeken hoe freelance en hybride opdrachten jouw organisatie flexibeler kunnen maken en hoe je freelancers op een doeltreffende manier in jouw organisatie kan integreren. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe maatregelen om het effect van de marktdynamiek beter te integreren in het beheer van uw bedrijfsportfolio.

agility wheel
ONDERZOEKSPROJECTEN
Loopbaanvaardigheden voor gig werkers: Op weg naar een duurzame carrière
 • Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid en de Europese Unie werkt Vlerick Business School aan het Transnationaliteit project “Loopbaanvaardigheden voor gig werkers: Op weg naar een duurzame carrière”.
 • Meer info.
Samenwerking over silo’s heen
 • Samen met de Ross School of Business (Michigan, VS) loopt er een praktijkgericht onderzoeksproject over het samenwerken in bedrijven over silo’s heen. We bekijken ook de impact van leiderschapsgedrag op de bereidheid van werknemers om hun ideeën te uiten en samen te werken tussen silo’s.
 • Geïnteresseerde bedrijven kunnen gratis deelnemen aan dit onderzoek.
 • Hoe werkt het?
  • je selecteert 50 managers en hun bijhorende leidinggevenden en medewerkers
  • zij vullen een online vragenlijst in (ongeveer 20 minuten)
 • Wat krijg je?
  • een feedback rapport over jouw bedrijf rond de bereidheid tot samenwerking over silo’s heen
  • een presentatie van 1u rond de resultaten, met een vergelijking t.o.v. andere organisaties (alleen bij voldoende respons van 50 managers, hun leidinggevenden en medewerkers)
  • een white paper over samenwerking over silo’s heen
ONDERZOEKSRAPPORTEN
Thriving in turbulence: Best practices for strategy making in digital times (in samenwerking met PWC)
Waarom slagen sommige bedrijven erin om winnende strategieën te ontwikkelen in turbulente omgevingen die worden gekenmerkt door digitalisering, terwijl anderen daar moeite mee hebben? Welke best practices zijn er voor het maken van strategieën die bedrijven kunnen toepassen om te gedijen in turbulentie? Om diepgaande kennis te verwerven van wat er nodig is om winnende strategieën rond digitalisering te bedenken en te implementeren, deden PwC België en Vlerick Business School een kwalitatieve onderzoeksproject om specifieke managementpraktijken te identificeren die bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke strategieën.Download het research rapport
De menselijke factor in open innovatie (in samenwerking met Flanders DC)
 • Open innovatie betekent dat je als bedrijf de hand reikt naar andere bedrijven of externe partners. Meestal ligt de focus daarbij op de achterliggende strategie. Het is echter even belangrijk om ook je HR-beleid en bedrijfscultuur aan te passen. Teveel aanmoedigen en versterken van individuele prestaties en ontwikkeling vormt immers een hindernis voor open innovatie.
 • Meer lezen? 'Gezocht: de mens achter open innovatie'
Whitepaper: ‘Adaptive Leadership – shape your path through turbulence’
Senior managers verwachten meer strategisch leiderschap en procesleiderschap van middenmanagers. Op die manier kunnen ze de prestaties verbeteren in periodes van snelle, frequente en onvoorspelbare veranderingen. Zo luidt de conclusie van professoren Katleen De Stobbeleir, Carine Peeters en Steve Muylle, en onderzoeker Matthias Pfisterer. Ze baseren zich daarvoor op recent onderzoek over hoe leiderschapsgedrag bijdraagt aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Download de whitepaper
Artikel: 'A Red Queen's Race'
Artikel: 'Strategy in Turbulant Times: Take-Aways'
Whitepaper: 'Three Layers of Strategy'
ONDERZOEK MET STEUN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF)
Naar meer zelfsturing op de arbeidsmarkt
 • De website ‘Kies je eigen koers’ helpt je om meer controle te krijgen over je carrière. Dit instrument voor zelfreflectie richt zich specifiek tot startende ondernemers, werkzoekenden (50+), en werknemers die hun loopbaan in eigen handen willen nemen. Vijftien weken lang krijg je via e-mail een kleine uitdaging. De opdrachten nodigen uit tot reflectie over je sterke punten en werkpunten, en dagen via concrete opdrachten uit om ze (nog) te verbeteren.
 • Meer lezen? 'Positief leren uit kleine overwinningen'
Gender en carrièretransities
 • Dit educatief pakket nodigt individuen, organisaties en beleidsmakers uit om na te denken over ongelijkheid op de werkvloer en eventuele barrières die vrouwen ervaren tijdens hun loopbaan. Het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een modulair handboek dat per carrièretransitie de moeilijkheden van werkende vrouwen in de Westerse maatschappij in kaart brengt. Aansluitend zijn er ook 3 Vlaamse casestudies die specifiek focussen op de drie grote transitiefasen, nl. instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Meer lezen? 'De Cola-Cola case: een inclusieve aanpak'
De inclusieve organisatiecultuur
 • Deze toolbox staat organisaties bij die willen inzetten op meer diversiteit op de werkvloer, met specifieke aandacht voor een betere integratie van vrouwen en LGBT-werknemers. Het instrument is bedoeld om de instroom, doorstroom en het welbevinden van deze werknemers te verbeteren en betrekt daarbij alle partijen (bedrijfstop, leidinggevenden en medewerkers). Er is ook een charter opgesteld: ‘De inclusieve organisatiecultuur: de kracht van genderdiversiteit en seksuele diversiteit op de werkvloer.’ Het onderzoek loopt in samenwerking met Kliq Vzw en VOKA; resultaten worden verwacht eind 2018.
 • Bedrijven die graag willen meewerken of die het charter willen ondertekenen kunnen contact opnemen met Evelien de Ferrerre
TOOLS
360° ALP tool
 • De Appreciative Leadership Profiler is een uniek 360° feedbackinstrument om managers (en niet-managers) uitgebreide feedback te geven over hun managementvaardigheden. De tool beoordeelt de prestaties op vier leiderschapsniveaus: persoonlijk leiderschap, taakgericht leiderschap, relationeel leiderschap en veranderingsgericht leiderschap. Een uitgebreide debriefing workshop waarin deelnemers hun leerpunten omzetten in actiepunten, rondt het proces af.
Leadership Simulation Tool
 • Binnen het kader van een fictief bedrijf in kleding en accessoires voor triatleten krijgen leidinggevenden een aantal uitdagende opdrachten die ze tot een goed einde moeten brengen. Daarbij observeren Vlerick-coaches de deelnemers aan dit spel en ze geven nadien duiding bij hoe de leidinggevenden zich gedragen hebben in bepaalde situaties. Als deelnemer krijg je een beter inzicht in je eigen leiderschapsstijl.
 • Meer lezen? 'Al spelenderwijs beter leiding leren geven'

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times