onderzoek

We bieden praktijkgericht onderzoek met hoge relevantie en directe toepasbaarheid voor jouw bedrijf. Daarbij vertrekken we vanuit jouw noden en behoeften als lid van ons Centre. We houden ook steeds de vinger aan de pols en spelen in op wat leeft binnen beloning en bij uitbreiding HR.

ONDERZOEKSTHEMA'S
 • Total rewards
 • Reward strategy
 • Translation of the business context into reward systems (including the institutional context, company strategy and culture)
 • Non-financial rewards
 • Flexible remuneration
 • Employee benefits
 • The pay structure of the future
 • Pay-for-performance
 • Customised rewards
 • Rewards in an agile business context
 • Responsible rewards
 • Reward communication
We benaderen deze thema’s vanuit het Vlerick Strategic Reward model.
ONDERZOEKSPROJECTEN
White paper 'Slechts 6 op 100 Belgische bedrijven tevreden met de huidige loonfiscaliteit'
 • Er heerst op vandaag bij Belgische bedrijven een grote ontevredenheid over de (fiscale en parafiscale) heffingen op lonen. Vooral de hoge belasting op het vast en variabel salaris, en de belastingaanpak van het mobiliteitsbudget, moeten het ontgelden. Enkel de fiscaliteit van de aanvullende pensioenen kan op enige bijval rekenen. Naar de toekomst toe zijn bedrijven voorstander van een grondige hervorming, met als basisbeginsel de afbouw van de veelheid aan (para)fiscale regelingen rond extralegale voordelen in een noodzakelijke combinatie met een lagere heffing op de basisbestanddelen, meer bepaald het vast en variabel salaris.
 • Download de whitepaper
Whitepaper '10 belangrijke bevindingen over prestatie- en beloningsmanagement in een wendbare omgeving'
 • Deze whitepaper onderzoekt waarom heel wat organisaties nog worstelen met de implementatie van wendbaarheid op het vlak van prestatie- en beloningsmanagement.
 • Download de whitepaper
White paper 'Future House of Rewards'
 • De loondruk in België, zijnde de loonspanning tussen jongere en oudere werknemers, behoort tot de hoogste van Europa. 55-jarige werknemers verdienen gemiddeld 45% meer dan hun 30-jarige collega’s in dezelfde functie. We leven bovendien langer en moeten langer aan de slag blijven. Er is dus nood aan een nieuwe loonsystematiek, gebaseerd op een mix van ervaring, prestaties en flexibele verloning.
 • Download de white paper 'Future House of Rewards''

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times