onderzoek

We bieden je niet alleen inzichten uit academisch onderbouwd onderzoek, maar ook praktijkgericht onderzoek met hoge relevantie en directe toepasbaarheid voor jouw bedrijf. Daarbij vertrekken we vanuit jouw noden en behoeften als lid van ons Centre.

Op dit moment focust ons onderzoek vooral op werken met gestandaardiseerde productieplatformen, bundeling van transport of andere vormen van logistieke samenwerking, de link tussen supply chain en vraagvoorspelling en het managen van de vraagzijde op de energiemarkt.

MOGELIJKE ONDERZOEKSTHEMA’S
 • Het belang van de supply chain
 • Het in kaart brengen van de supply chain
 • Strategieën en structuren
 • Risicomanagement
 • De functie en rol van de supply chain manager
 • De relatie tussen leverancier en klant
 • De performantie van de supply chain meten
 • Ontwerp van het supply chain netwerk
 • Managen van beïnvloedende factoren als prijszetting, inkomstenbeheer,…
 • Digitale tranformatie van de supply chain
 • Duurzame logistiek
 • Aankoopbeheer
 • Lean Operations
 • Just-in-Time (JIT) als planningstool en productiefilosofie
 • Procesdenken op vlak van productie
 • ‘Theory of Constraints’ methodologie en bottleneck management
 • Manufacturing Resources Planning / Material Requirements Planning (MRP)
 • Statistisch stockbeheer
 • Planning van vraag en aanbod – voorspellingen
 • Projectmanagement (organisatie, teams, evaluatie, resultaatsmeting)
ONDERZOEKSPROJECTEN
Uitdagingen en toepassingen van duurzame en efficiënte logistiek
 1. Gebundeld transport laat partijen van verschillende toeleveringsketens toe om zo efficiënt mogelijk samen te werken door reeds tijdens de planningsfase naar opportuniteiten voor samenwerking te zoeken. Via een speciaal algoritme kunnen heel snel, hele grote datasets van alle transportroutes van een of meer bedrijven geanalyseerd worden, op zoek naar manieren om geografisch compatibele transporten te bundelen.
 2. Het NexTrust onderzoek focust op de ontwikkeling van een innovatief businessmodel met onderling geconnecteerde, betrouwbare netwerken gebaseerd op samenwerking doorheen de volledige supply chain. Ter ondersteuning van het onderzoek lopen er in de praktijk ook diverse pilootprojecten. NexTrust is een consortium van 30 toonaangevende Europese experten inzake logistieke samenwerking. Het initiatief ontving subsidies binnen het kader van Horizon 2020, het EU Programma voor Onderzoek en Innovatie.
Eandis leerstoel in ‘Resilient Supply Chains’
 • Een duurzame en wendbare supply chain laat bedrijven toe om snel en makkelijk te reageren op schommelingen van de vraag. Samen met de Vlaamse distributienetbeheerder Eandis onderzochten we het gebruik van slimme meters, de integratie van hernieuwbare energie in het netwerk en de technologische uitdagingen op vlak van supply chain.
 • Meer lezen? 'En toen werd slim intelligent.'
De rol van de supply chain in winstgevende groei (PwC)
 • Samen met PwC ontwikkelden we een kader dat verschillende supply chain toepassingen in kaart brengt waarop bedrijven zich kunnen richten om een winstgevende groei tot stand te brengen. Dat kader werd getest en gevalideerd tijdens interviews en diverse interactieve workshops met 16 multinationals.
 • Meer lezen? 'De supply chain: de nieuwe motor voor winstgevende groei.'
Beheer van de supply chain in de gezondheidszorg
 • We brengen fabrikanten, distributeurs, logistieke dienstverleners en zorginstellingen samen om inzicht te krijgen in de mogelijk voordelen van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende spelers in de toeleveringsketen. Deze voordelen kunnen financieel zijn, maar kunnen even goed leiden tot toegenomen betrouwbaarheid, kwaliteit of dienstverlening.
 • Meer lezen? 'Samenwerking in de zorgzector.'
Supply chain risk management
 • Onderzoek samen met MÖBIUS dat de verschillende types van supply chain risico’s identificeert en classificeert. Dat leidde tot de ontwikkeling van een simulatiemodel dat bedrijven toelaat hun supply chain te analyseren op een lijst van supply chain risico’s en strategieën te ontwikkelen om met deze supply chain risico’s om te gaan.
De supply chain executive
 • Onderzoek binnen de “Goodman Chair of Logistics” naar de rol en positie van de supply chain manager specifiek binnen de voedings-, farmaceutische en chemische sector. Uit het onderzoek bleek dat supply chain management uitgegroeid is tot een volwaardige en strategisch belangrijke discipline. De omvang van de functie en de plaats in het organogram verschilt echter duidelijk tussen de sectoren.
SPECIFIEKE ONDERZOEKSCENTRA
People in the Smart Digitised Supply Chain
 • We bestuderen de impact van nieuwe trends in supply chain 4.0 op de mensen in onze organisaties. We streven ernaar te leren hoe organisaties omgaan met de verschillende aspecten van digitalisering van hun supply chain: de rol die mensen zullen spelen, de manier waarop beslissingen zullen gemaakt worden, de connectiviteit tussen mens en machine, … Zo beogen we om ideeën en ervaringen te delen tussen de praktijk en de academische wereld, en tussen de verschillende bedrijven die deelnemen in het onderzoekscentrum.
Operations Management voor ziekenhuizen
 • Ziekenhuizen kunnen onderling grote verschillen kennen op vlak van organisatie van de zorg en het omgaan met de noden van de patiënt. Toch zijn de fundamentele operationele uitdagingen zeer gelijklopend. Het MINOZ Research Centre draagt bij tot een beter inzicht in het management van ziekenhuizen en hun operationele processen.
TOOLS
Operational Excellence Tool
 • Deze wetenschappelijk gefundeerde tool brengt de huidige operationele mogelijkheden van je bedrijf in kaart en doet nuttige aanbevelingen voor verdere verbetering, op maat van je strategie.
 • Meer lezen? 'Operationale uitmuntendheid begint hier.'
Forecasting Maturity Assessment Tool
 • Deze tool laat bedrijven toe hun voorspellingsprocessen in kaart te brengen. Vergelijk jezelf met andere bedrijven en ontdek de sterktes en verbeterpunten van je voorraadvoorspellingen.
 • Meer lezen? 'Is uw vraagvoorspellingsproces geoptimaliseerd?'

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times