Onderzoek binnen ondernemerschap

Ons onderzoek, uw praktijk

We bieden bedrijven en organisaties naast opleidingen ook onze onderzoeksexpertise aan. Samenwerking tussen onze experten in ondernemerschap en uw bedrijf kan onder verschillende vormen: zowel via een onderzoekspartnership op langere termijn als via kortere ad-hoc onderzoeks- en adviesprojecten. Ons team van experten staat garant voor een wetenschappelijke onderbouw van de projecten die we uitvoeren. Ook praktijkrelevantie is een belangrijk kenmerk van ons onderzoek. Innovatieve businessplannen, een marktstudie voor een nieuw product of dienst, een analyse van toekomstige groeiopportuniteiten, ... Onze experten maken de diagnose, brengen opportuniteiten in kaart en werken samen met u een concreet actieplan uit.

Een partnership om op te bouwen

Ondernemers in actie

Vlerick Business School slaat de brug tussen theorie en praktijk. Deze filosofie is sterk bepalend voor de invulling van onze opleidingen en onderzoeksactiviteiten, maar uit zich evenzeer door onze actieve participatie in events rond ondernemerschap. De focus ligt hierbij vooral op netwerking, kennisverspreiding en een forum bieden voor starters.

Het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen (iGMO) is een uniek concept in Vlaanderen en zelfs in Europa. Het Impulscentrum biedt een platform voor onderzoek, dialoog en netwerking aan ondernemers die eigenaar-manager zijn van onafhankelijke middelgrote bedrijven met een groeihistoriek en groeiperspectief. Deze aanpak gebeurt via lidmaatschap dat leidt tot een actieve associatie tussen de ondernemers van de deelnemende bedrijven, de Prime Foundation Partners (Ernst&Young en KBC) en Vlerick, waarbij er een open dialoog plaatsvindt tussen alle betrokkenen. In het Impulscentrum worden de belangrijkste uitdagingen rond groeimanagement ter discussie gesteld, geëvalueerd en gecommuniceerd.

Een forum voor eigenaar-managers

De focus van het Impulscentrum gaat uit naar dynamische ondernemers van middelgrote ondernemingen met groeiperspectief. Zowel gesloten familiale als open ondernemingen met externe aandeelhouders, al dan niet beursgenoteerd, komen in aanmerking.

Enterprize

Vlerick Business School is een belangrijke partner binnen de Enterprize-wedstrijd. Enterprize ondersteunt ondernemers bij het opstellen van hun bedrijfsplan, dankzij een vermogend netwerk van coaches uit alle sectoren. Kandidaten leiden een veelbelovend bedrijf dat maximum 5 jaar oud is en stellen een innoverend project voor. De deelnemers krijgen gratis coaching, kunnen deelnemen aan seminaries binnen hun interesseveld en maken kans op talrijke prijzen. Naast Enterprize zijn de experten van het Centrum voor Ondernemerschap ook nauw betrokken bij wedstrijden zoals Entrepreneur of the Year, WOMED en SME of the Year.

Fora en netwerken

Het forum “Entrepreneurs for the developing world” is een platform in Vlerick Business School voor de exploratie, ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe initiatieven met een focus op onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Naast financiële ondersteuning willen ondernemers en Vlerick Business School hun expertise verder uitbouwen en delen met de organisaties die in de verschillende projecten het voortouw nemen, zoals Giving Something Back, YouBridge, Streetwize, etc.

BAN Vlaanderen is een platform waarbinnen startende of groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal in contact worden gebracht met private investeerders, de zogenaamde business angels. Deze business angels brengen niet alleen geld in maar ook hun eigen knowhow, ervaring en contacten. Zowel aan de ondernemers als aan de business angels worden aansluitende diensten aangeboden. Vlerick vormt de thuisbasis voor alle contacten en activiteiten in Oost-Vlaanderen.

Maak gebruik van ons aanbod

Als uw organisatie een antwoord zoekt op een ondernemerschaps-uitdaging, dan is een op maat onderzoeksproject wellicht iets voor u. Vlerick-docenten en onderzoekers zijn uitstekend geplaatst om in uw organisatie met een vraagstuk aan de slag te gaan. Samen met u analyseren we uw behoeften en vereisten, en in overleg stellen we een aanpak op maat voor. We zetten de onderzoeksresultaten om in concrete gebruiksklare aanbevelingen. U kunt dus direct aan de slag met onze analyse. U kunt onder meer kiezen voor een op maat onderzoeksproject, advisering door een van onze experts, studenten die aan de slag gaan met een managementprobleem, … We vinden zeker een samenwerkingsvorm die bij u past.

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times