Entrepreneurship 2.0

Ambitieuze ondernemingen ondersteunen in scaling up

Entrepreneurship 2.0 ondersteunt jonge bedrijven met groeipotentieel in hun pad naar snelle groei door een platform van dialoog, netwerking en onderzoek aan te bieden. In het bijzonder beoogt Entrepreneurship 2.0 scale-ups te helpen door

  • Gemeenschap van jonge bedrijven met groeipotentieel te bouwen.
  • Inzicht te verlenen in de belangrijkste problemen die scale-ups tegen komen in hun pad naar snelle groei en hoe deze overwonnen kunnen worden. Enkele voorbeelden zijn remuneratie van oprichters en toegang tot financiering.
  • Informatie aanbieden over deze scaling onderwerpen voor benchmark doelstellingen.
  • Kennis te creëren en te verspreiden over succesfactoren van scale-ups.

Entrepreneurship 2.0 activiteiten

Onze activiteiten zijn tweeledig

  • Roundtables - ieder jaar organiseert het Entrepreneurship 2.0 initiatief een serie van 4 ééndaagse workshops met een groep van ongeveer 30 geselecteerde ondernemers rond enkele van de belangrijkste uitdagingen die scale-ups tegen komen zoals zoals financiering, internationalisering, professionalisering van het HR beleid tot strategie en onderhandelingen. We bieden ook de mogelijkheid om één keer per jaar een bedrijfsspecifiek probleem in te dienen bij een panel van experten om advies op maat te ontvangen. Zodoende bieden de roundtables een uitstekende opportuniteit om gelijk denkende scale-up ondernemers te ontmoeten en om te leren van en met elkaar.
  • Research – Rising Star Monitor is een grootschalige studie dat inzicht geef in de trends en uitdagingen van jonge bedrijven met groeipotentieel in België. Speciale aandacht wordt besteed aan onderwerpen zoals samenstelling van het oprichtende team, verdeling van aandelenkapitaal, remuneratie en financiering.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times