MINOZ onderzoekscentrum

Waarom het MINOZ onderzoekscentrum?

De gezondheidssector speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en vertegenwoordigt liefst 10% van ons BNP. Door de toenemende vergrijzing wordt de vraag naar verzorging groter, maar ook de budgettaire druk wordt dwingender. Ziekenhuizen voelen de noodzaak om hun operationele efficiëntie te optimaliseren, zonder in te boeten aan kwaliteit van de zorg.

Er is toenemende aandacht voor (operationeel) management binnen ziekenhuizen. De organisatorische complexiteit van een ziekenhuis maakt het achteloos kopiëren van managementinzichten uit andere sectoren onmogelijk.

MINOZ wil invulling geven aan deze concrete noden. Ons onderzoek is praktijkgericht en onze interactieve aanpak helpt u om operationele inzichten toe te passen in uw eigen organisatie!

Objectieven van het MINOZ onderzoekscentrum

Het doel van MINOZ is om samen met haar leden en partners te leren over operationeel management in ziekenhuizen door het samenbrengen van theoretische inzichten, praktische kennis, toegepast en gericht onderzoek en het delen en uitwisselen van informatie. Samengevat, MINOZ wil een belangrijk kenniscentrum zijn voor operationeel management in ziekenhuizen. Om dit te bereiken wil MINOZ een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen vormen om door benchmarking en casestudies tot concrete managementoplossingen te komen. Bovendien wil MINOZ ook een platform zijn voor academisch relevant onderzoek dat op internationaal niveau uitstraling geniet.

Expertise binnen het MINOZ onderzoekscentrum

De voornaamste expertise van het MINOZ onderzoekscentrum ligt in operationeel management, toegepast in ziekenhuizen. Dit jaar werken we rond bed bezetting: levering en vraag. In het verleden kwamen o.a. volgende thema’s aan bod:

  • Intensieve zorgen
  • Procesmanagement in oncologisch en inwendig dagziekenhuis
  • Ziekenhuisapotheek van de toekomst 
  • Doorstroming van spoedpatiënten naar de verpleegafdeling
  • Uw voorraadbeheer verbeteren
  • Patiëntenstromen in het ziekenhuis
  • Service-innovatie
  • Niet-operatieve tijd in het operatiekwartier
  • Het onthaal: front- en back-office

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times