Activiteiten

MINOZ biedt over een termijn van drie werkjaren in totaal 9 workshops, 3 Healthcare Conferences, 3 directiesalons en 1 internationale studiereis aan. Hieronder kan u meer informatie vinden over elk van deze activiteiten. Het aantal deelnemers per ziekenhuis, en de invulling van profielen, verschilt naargelang de activiteit, maar MINOZ stimuleert de aanwezigheid van minstens één permanente deelnemer doorheen het jaarprogramma.

Naast de opgesomde bijeenkomsten biedt MINOZ een beperkte ondersteuning bij het uitwerken van managementprojecten in de ziekenhuizen van de leden. Dit kan gaan van het aangeven van geschikte contactpersonen tot het verlenen van documentatie. Het delen van informatie en kennis is immers één van de pijlers die het succes van MINOZ bepalen.

Workshops

Tijdens het jaarlijkse directiesalon wordt het jaarthema voor het daaropvolgende jaar bepaald. We werken dit thema uit in 3 workshops. Dit kan o.a. gebeuren op volgende manieren:

  • Rapporteren van uitgevoerd onderzoek onder de MINOZ-leden (benchmarking en best practices)
  • Getuigenissen van de leden, getuigenissen van experten in het betreffende domein
  • Samen doorlopen van een educatieve case study
  • Voorstellen van een specifiek ontwikkelde tool of game

Het onderzoek richt zich specifiek naar de leden en geeft invulling aan hun concrete behoeften. Een vaste contactpersoon stimuleert continuïteit en diepgang enerzijds en interactie en ervaringsuitwisseling anderzijds.

Vlerick Healthcare Conference

De jaarlijkse Vlerick Healthcare Conference brengt strategische en actuele onderwerpen op de agenda. Deze conferentie richt zich tot alle actoren in de zorgwaardeketen. Leden van MINOZ kunnen zonder bijkomende vergoeding drie afgevaardigden laten deelnemen.

Enkele voorbeelden van voorbije edities:

  • Nieuwe business modellen en hun belang voor de Healthcare industrie
  • Lean in Healthcare: breaking the trade-off between service and efficiency
  • Brand Management: Merkwaarde en nieuwe media in de zorgsector
  • Communicatie en onderhandeling in zorgorganisaties

Directiesalon

Elk werkjaar komen we met directieleden samen op het directiesalon. Deze stuurgroepmeeting heeft twee belangrijke taken:

  • De werking van MINOZ en de kwaliteit van het voorbije jaarprogramma wordt geëvalueerd.
  • Het jaarthema van het volgende werkjaar wordt vastgelegd op basis van consensus. Zowel de MINOZ-onderzoekers als MINOZ-leden kunnen jaarthema’s aanbrengen.  

Studiereis

MINOZ engageert zich om eenmaal in de termijn van drie werkjaren een studiereis te verzorgen. Ieder MINOZ-lid mag 2 deelnemers af te vaardigen. De reis kan zowel een binnenlandse als een buitenlandse bestemming hebben en is residentieel. Het doel is een aantal praktische inzichten te verwerven in de dienstensector, met de focus op de zorgsector.

De eerste studiereis vond plaats in Amsterdam. In 2014 gingen we naar Milaan, waar we o.a. het gerenommeerde Humanitas en het nieuwe Vimercate ziekenhuis hebben bezocht. Wil je meer weten over onze ervaringen? Lees het hier!

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times