Interesse?

Voordelen voor uw organisatie

Tal van redenen om u aan te sluiten bij MINOZ!

U neemt deel aan een sectorspecifiek kennisnetwerk
  • MINOZ is sectorspecifiek en op die manier uniek binnen Vlerick Business School. Het onderzoek situeert zich uitsluitend binnen de ziekenhuissector. Op die manier kan het onderzoek zeer gericht gebeuren en bekomt u kennis die direct toepasbaar is in uw eigen organisatie! Alle documentatie is nadien ook toegankelijk op het MINOZ extranet, zodat u dit blijvend kan consulteren.
  • U zit met gelijken aan tafel. Hierdoor kan u ongedwongen netwerken en kennis uitwisselen. U kent immers elkaars context. Tegelijkertijd zijn de workshop teams vaak multidisciplinair. Dit creëert interessante inzichten en bevordert de verstandhouding doorheen de brede organisatie!
U kan onderzoek en opleiding combineren
  • Onderzoek gebeurt steeds binnen een jaarthema. Een medewerker treedt op als vaste contactpersoon  en engageert zich om mee te werken aan het onderzoek. Op die manier werken we samen aan onderzoek dat relevant is voor uw organisatie. Een vaste contactpersoon verzekert bovendien de continuïteit en creëert diepgang in het gevoerde onderzoek. 
  • Ieder jaar organiseert MINOZ drie workshops rond een specifiek jaarthema. Naast de vaste contactpersoon, kan u ook nog twee andere medewerkers laten deelnemen. U kan zelf bepalen wie best bij welke bijeenkomst aansluit, op basis van het specifieke onderwerp. Dit laat u toe verschillende mensen van opleidingen te laten genieten!
U bepaalt mee de onderzoeksagenda
  • Het jaarthema wordt samen met u bepaald op het directiesalon. Als lid heeft u immers inspraak! Zit u met een prangende probleemstelling die herkenbaar is in andere ziekenhuizen? Dan is dit misschien het jaarthema voor volgend jaar! Samen met de andere leden komen we tot een consensus omtrent het jaaronderzoek.
  • Ook doorheen het jaar heeft u de kans om de onderzoeksagenda mee vorm te geven. Tijdens iedere workshop worden resultaten in groep besproken. Wij nemen suggesties mee naar de volgende workshop. Dit stimuleert immers de diepgang van het onderzoek. De vaste contactpersoon volgt dit voor u op!
U werkt samen met Vlerick-experten
  • MINOZ bestaat reeds sinds 1997 en is daarmee een van de oudste onderzoekscentra binnen Vlerick Business School. Deze jarenlange ervaring maakt Vlerick Business School tot uw geprefereerde partner. Onze competenties bevinden zich zowel in (service) operations management, als in healthcare in een bredere context.
  • Ook binnen andere managementdomeinen heeft Vlerick Business School kennis opgebouwd in de ziekenhuissector. Maak kennis met deze experten op onze Healthcare Management Day of in onze opleiding voor Hospital Professionals. Deze opleidingsdagen zijn eveneens sectorspecifiek!
U geniet van externe visibiliteit
  • Leden en partners van MINOZ genieten van externe visibiliteit bij evenementen, alsook in publicaties en persberichten van het onderzoekscentrum. Uw logo wordt tevens weergegeven op onze website.

Verschillende formules aangepast aan de noden van uw organisatie

Uw ziekenhuis wil lid worden van MINOZ? Dat kan! MINOZ is een onderzoekscentrum dat operationele kennis opbouwt voor en in samenwerking met ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis dat zich wil engageren om bij te dragen tot toegepast onderzoek en openstaat voor interactie en kennisdeling kan lid worden.

U vertegenwoordigt geen ziekenhuis? Dan kan u zich enkel aansluiten via een Partnership met Vlerick Business School. Hierbinnen heeft u twee mogelijkheden, waarbij u zich zowel voor de school als voor MINOZ engageert. Als Prime Foundation Partner wil u structureel bijdragen tot het onderzoekscentrum en heeft u een sturende rol.  Daarnaast kan u zich aansluiten bij alle activiteiten van MINOZ en ontvangt u alle onderzoeksresultaten. Een Knowledge Partner kan actief deelnemen aan alle workshops en ontvangt tevens alle onderzoeksresultaten.

Interesse om deel uit te maken van dit netwerk?

U heeft interesse om lid te worden of u heeft nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times