Activiteiten

Een van de belangrijkste doelstellingen van ons centrum bestaat erin reward management te ontwikkelen als een essentieel onderdeel van competitief bedrijfsmanagement. Reward management is een instrument voor strategie implementatie en een hulpmiddel om bedrijfsdoelstellingen te realiseren in lijn met de interne en externe bedrijfscontext.

In dit opzicht, organiseert het centrum een brede waaier van activiteiten met als doel de ontwikkeling en uitwisseling van ‘good practices’ op vlak van reward management te faciliteren. We streven ernaar onze leden en partners te ondersteunen bij de realisatie van een permanent competitief voordeel, door het ontwikkelen en implementeren van een strategisch beloningsbeleid. De activiteiten van ons centrum zijn gericht op het beloningsbeleid van zowel operationele medewerkers als management (exclusief top management1).

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de structuur en activiteiten van het Centre for Excellence in Strategic Rewards.

 strategy

1 Het Executive Remuneration Research Centre, daarentegen, focust zich op rewarding bij  top management.

Knowledge creation

  • Het centrum ontwikkelt nieuwe concepten en instrumenten op basis van toegepast onderzoek. Deze praktijkgerichte kennisontwikkeling wordt gevoed door kennisuitwisseling en nauwe contacten met relevante stakeholders (overheden, werkgevers organisaties, vakbonden, pers, etc.).
  • We onderzoeken en anticiperen huidige en toekomstige trends die een mogelijke invloed kunnen hebben op het beloningsbeleid. Dit maakt het onze leden mogelijk om duurzame en competitieve beloningsrichtlijnen te ontwerpen.
  • Ontwikkeling van bruikbare inzichten en concepten.

Experience exchange

  • De leden van het Centre for Excellence in Strategic Rewards maken deel uit van een groeiend netwerk van reward professionals. In ons centrum streven we naar een hoge mate van openheid om zo alle voordelen van ons kennis-ontwikkelend netwerk te benutten.
  • Het discussie platform op ons extranet biedt de mogelijkheid specifieke vragen met reward collega’s te delen.

Knowledge transfer

  • De CESR workshops faciliteren kennisverspreiding en –deling, vanuit zowel een academische- als bedrijfsachtergrond.
  • Eén van de nieuwste concepten zijn onze thema-specifieke ‘focusgroepen’. In deze focusgroepen komen partners en leden samen in een kleine groep (10 tot 12 deelnemers) om meningen en inzichten te delen rond een specifiek en praktisch beloningsonderwerp. Het resultaat van een dergelijke focusgroep kan direct worden toegepast in de bedrijfscontext.
  • Het CESR extranet (enkel toegankelijk voor partners en leden) is een kenniscentrum waar partners en leden permanent toegang hebben tot informatie over onze activiteiten, recente ontwikkelingen,…

Gatekeeping

  • Het centrum onderhoudt nauwe contacten met de politieke wereld om de wetgever op de hoogte te houden van de huidige bedrijfsnoden en –belangen.
  • Wij worden op regelmatige basis gevraagd voor adviesverlening omtrent nieuwe wetsvoorstellen.

Forum

Het centrum organiseert reward conferenties, voor leden en andere geïnteresseerde partijen, waar actuele onderwerpen en ontwikkelingen worden besproken en toegelicht.

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times