Centre for Excellence in Strategic Talent Management

Waarom het Centre for Excellence in Strategic Talent Management?

Strategisch talent management is vandaag belangrijker dan ooit. De context waarin organisaties opereren wordt almaar complexer en zorgt ervoor dat medewerkers in staat moeten zijn om continu in te spelen op veranderingen. Hierbij wordt talent management door steeds meer organisaties gezien als een belangrijke hefboom naar het blijvend ontwikkelen en motiveren van medewerkers. Het HR Centre van Vlerick Business School zet al jaren sterk in op praktijkrelevant onderzoek rond talent management. Deze strategische onderzoekslijn resulteerde onder meer in het Centre for Excellence in Strategic Talent Management (STM).

Dit Centre for Excellence heeft de missie om Strategisch Talent Management (STM) op de kaart te zetten als strategische besluitvorming in organisaties. In lijn met het idee van Broudreau en Ramstad, geloven we dat ‘talent management voor HR is wat finance is voor accounting en wat marketing is voor sales’.

Toegevoegde waarde voor uw talent management strategie

Het Centre for Excellence in Strategic Talent Management (STM) is een uniek kennisplatform dat praktijkerelevant onderzoek verricht rond strategisch talent management. Hierbij vertalen we de nieuwste inzichten in strategisch talent management in nuttige managementinstrumenten die organisaties ondersteunen bij de uitwerking van de strategische dimensie van hun talent management beleid. Wij streven ernaar om HR professionals te helpen de juiste beslissingen te nemen rond hun talent management beleid en nuttige instrumenten te ontwikkelen voor zowel top management, middenmanagement, HR als de individuele medewerkers. Daarnaast is het Centre for Excellence in Strategic Talent Management (STM) een belangrijk netwerk waarin deelnemende organisaties ervaringen kunnen uitwisselen en nieuwe inzichten kunnen delen.

Objectieven van het Centre for Excellence in Strategic Talent Management

Het Centre For Excellence in Strategic Talent Management (STM) is een expertisecentrum dat geleid wordt door een team van talent management experten van Vlerick Business School. Door de huidige trends en evoluties in talent management van dichtbij op te volgen willen we onze partners en leden ondersteunen in de ontwikkeling van een evidence-based talent management beleid. Het Centre for Excellence in Strategic Talent Management (STM) ontwikkelde in de loop van de jaren expertise in verschillende domeinen van strategisch talent management. We gebruiken deze expertise om onze partners en leden volgende voordelen aan te bieden:

 • Uitwisselen van visies en praktijken tijdens workshops, events, rondetafelgesprekken en seminaries 
 • Creëren van nieuwe inzichten door in te zetten op praktijkrelevant onderzoek 
 • Ontwikkelen en toetsen van nieuwe management concepten en ideeën 
 • Aanpassen en verbeteren van bestaande tools om een antwoord te bieden op veranderingen in de organisatie- of externe context 
 • Netwerken tussen collega’s 
 • Presenteren van best practices rond strategisch talent management

CESTM team

VAn links naar rechts: Prof Dirk Buyens, Drs Inge De Clippeleer,
Prof Koen Dewettinck, Dr Sara De Hauw, Ine Willemse, Dr Emmy Defever

Expertise binnen het Centre for Excellence in Strategic Talent Management

De thema’s waarrond gewerkt wordt binnen het Centre worden vastgelegd in samenspraak met de leden van het Centre, zodanig dat deze optimaal beantwoorden aan hun behoeften. Thema’s waar we rond werken of gewerkt hebben in het verleden zijn onder meer:

 • Talentontwikkeling in een VUCA wereld 
 • Generatiemanagement 
 • Retentie en engagement 
 • Performance management 
 • Ontwikkeling van een talent management strategie 
 • Impact van veranderingen in de externe context op de talent management strategie

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times